VVM for begyndere

VVM for begyndere

VVMforBegyndereWebIkon.jpgDette kursus giver en grundig indførsel i VVM-systemet med vægt på de konkrete eksempler. Deltagerne får viden om, hvordan reglerne ser ud og hvordan systemet fungerer i praksis. Desuden får de indblik i, hvordan processen omkring screening og udarbejdelse af VVM redegørelsen foregår. Gennem praktiske øvelser vil deltagerne opnå øvelse i at screene og de får anledning til at diskutere resultaterne og processen med hinanden og med mødelederne.

 

Se progammet

 

Se oplæg fra kurset:

VVM systemet
af Specialkonsulent Gert Johansen, Naturstyrelsen

Hvad er en screening?
af Planlægger Lisbet Mærsk-Møller, Esbjerg Kommune

Workshop om screeninger
af Specialkonsulent Gert Johansen og specialkonsulent Axel Bendtsen

Offentlighedens inddragelse i VVM sager
af Projektleder Christian Jensen, Energinet.dk

Fra screening til VVM redegørelse
af Teamleder Tove Wolff, Varde Kommune

Ekskursion til Fredericia Havn
af Kemiingeniør Klaus Hougaard, Miljøstyrelsen Odense

Ekskursion til Fredericia Havn 2
af Kurt Meiner Hansen, Fredericia Kommune

Principielle EU-domme
af Specialkonsulent Gert Johansen

 

Sted
8.-9. november i Middelfart