Ny planlov og sommerhuse

Ny planlov og sommerhuse

Gå-hjem-møde på Vartov, Farvergade 27 i København d. 7. februar 2017

Oplæg fra mødet
Ny planlov og sommerhuse
v. Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance 
v. Kontorchef Sara Paarup, Erhvervstyrelsen

Odsherred -Det naturlige fællesskab
v. Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune

Hvordan ligger landet?
Sommerhusområder og sommerhuse har i de sidste årtier ændret karakter og anvendelse. Med ændringer i planloven, så må vi forvente, at denne tendens fortsætter og styrkes. Hvilken betydning får det for kommunerne, bosætningen, turismen og naturen i sommerhusområderne?

Overblik og debat
Med planlovsændringerne lempes reglerne for benyttelse af sommerhuse. Pensionister kan efter et års ejerskab benytte sommerhuset til helårsbeboelse og sommerhuse i sommerhusområder kan generelt benyttes ubegrænset til overnatning i 34 uger mod tidligere 26 uger. Dette forbedrer bl.a. muligheden for udlejning. Ligeledes åbnes der for plads til 6.000 nye sommerhuse under forudsætning af, at kommunerne lader mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre. De nye sommerhusgrunde udlægges ved landsplandirektiv efter en ansøgningsrunde i 2017. Endvidere åbnes der for, at sommerhusområder i kystnærhedszonen efter ansøgning kan overføres til byzone.
Regeringen har annonceret, at man vil lempe den regel, der forhindrer udlændinge i at købe sommerhuse i Danmark.

Fakta

Danmark har ca. 220.000 sommerhuse og de største koncentrationer er i Vestsjælland, Nordsjælland og Nordjylland. 
I dag benyttes ca. 10 % af landets sommerhuse til helårsbeboelse. Sommerhusene er blevet større og udstyret med mange af de faciliteter og bekvemmeligheder som vi kender fra helårsboligen.

Målsætningerne med de hidtil gældende regler på sommerhusområdet har bl.a. været at fastholde sommerhusområderne som rekreative områder, beskytte sårbare landskabstyper mod slid og forhindrer, at sommerhusområder udvikler sig til parcelhuskvarterer.

Vi gør status og lægger op til debat om betydningen af de planlagte regelændringer på sommerhusområdet. Målgruppen er planlæggere, landskabsarkitekter og andre interessenter 

Oplæg fra
•    Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune.
•    Kontorchef Sara Paarup, Erhvervs- og vækstministeriet

Mødet er tilrettelagt af Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter samt Park- og Naturforvalterne

OBS Mødet finder sted på 
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

 

Sted
København