Økonomi i byudvikling for fagchefer

billede af model af Sønderborg

Økonomi i byudvikling for fagchefer

Kursus om projektøkonomi og ledelse – for fagchefer 

Dette kursus udskydes til 2021

Kursets målgruppe er kommunale fagchefer, der arbejder med byudvikling, som får: 
• Øget forståelse af de rationaler, der driver forskellige udviklertypers regnestykker 
• Øget forståelse af forhandlingssituationen mellem myndighed og marked 
• Erfaring med at opstille et projektøkonomisk regnestykke igennem casework 
• Diskussion, sparring og netværk omkring fagchefens rolle i krydsfeltet mellem private udviklere, politikere og direktion, og i ledelse af byudviklingsprojekter og deres projektledere 

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte kursusleder Micheal Nørgaard

 

PROGRAM 

10:00 Velkomst 
Introduktion om økonomi i byudvikling, værktøjskassen og ledelsesrollen
Ved kursusledere Michael Nørgaard og Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium og arkitekt Karl-Gustav Jensen, tidligere udviklingsdirektør i NCC, By & Havn og DSB Ejendomme 

11.00 Mit regnestykke 
Projektøkonomi, forhandling, lokalplanlægning og realisering af en byfortætningscase. 
Ved byplanlægger Klaus Johannesen, Svendborg Kommune

12.00 Frokost 

13.00 Rationaler og regnestykker 
Oplæg, sparring og gruppearbejde om byudviklingens termer og aktører, de grundlæggende analyse samt metoder til at afdække byggepriser, salgs-  og lejepriser – alle dele input til regnearket om en byudviklingscase. 
Ved arkitekt Karl-Gustav Jensen, tidligere udviklingsdirektør i NCC, By & Havn, DSB Ejendomme, der er gennemgående underviser på kurset. 

17.00 Indtjek 

18.00 Middag 


PROGRAM 

9:00 Opsamling fra gårsdagens økonomiundervisning

10:00 Sønderborg Havn: Fra stjernestøv til realisering og økonomi
Arkitekten Frank Gehry har lavet masterplanen for Sønderborg havn. I masterplanen er alt byggeri på havneområdet dimensioneret og man kan se hvad de enkelte byggerier skal fylde i byrummet og i forhold til hinanden. Men hvordan kommer man fra stjernearkitektens streger til at realisere byggerierne. Vi får en indføring i, hvordan havneselskabet arbejder med grundpriser, byggepriser, salgs-/lejepriser. Med en rundvisning på havnen.
Ved adm. direktør Henrik Skourup Hansen, Sønderborg Havneselskab

11.30 Markedstjek: Hvordan tænker developeren?  
Calum har bygget og renoveret mere end 300.000 m2 siden 1989 og har bygget + 2.000 boliger. Hvilke økonomisk kriterier og rationaler er omdrejningspunktet for projekterne.
Ved planchef Finn Nygaard, Calum A/S 

13.00 Frokost 

14.00 Ledelse og byudvikling –hvordan spiller du kommunen god i forhandlinger? 
Både eksternt med udviklerne – og internt ifht. direktion og politikere, og dine medarbejdere. 

15.30 Tak for nu – kurset

Læs om corona retningslinjer relevante for kurser

Dette kursus udskydes til 2021 

Pris
For tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium i 2020: 6.450 kr. For andre: kr. 8.700 kr. inkl. overnatning.
Kursusdato