Økonomi i byudvikling

Økonomi i byudvikling

Seminar i København torsdag den 6. februar 2014

Bliv skarpere på, hvordan du giver developere kvalificeret modspil. Formålet med seminaret er både at introducere konkrete økonomiske værktøjer - og diskutere deres styrker og svagheder.

OBS: Seminaret er en forløber til et kursusforløb om ’Økonomi og byudvikling’, der vil løbe ad stablen i marts-juni 2014 og som er initieret af sjællandske planchefers Købstadsforum.

Seminaret er overtegnet, men det er muligt at komme på ventelisten via db@byplanlab.dk

Se program

Se oplæg fra kurset

Økonomi og planfaglighed
af Projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Markedsorienteret byudvikling
af Projektchef Svend Erik Rolandsen, COWI A/S

Bykvalitet, bæredygtig byudvikling og projektøkonomi
af Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania by
Værktøj til bæredygtig byudvikling

Hvad koster det gode byrum?
af Økonom Jann Aune, COWI A/S

Hvad er værdien af rekreative arealer?
af Post.doc. Toke Emil Panduro, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU.
Letbane løsning (Excel dokument)
Letbane workshop (Excel dokument)

Sted
København
Tilmeldingsfrist
Kurset er overtegnet, men det er muligt at komme på ventelisten via db@byplanlab.dk