Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder

almeneboligomraaderforside115x163.jpgKursus i Slagelse. På kurset får du vejledning i gennemførelse af helhedsplaner og fremtidssikring af almene bebyggelser.

Der er indlagt øvelser, som tager udgangspunkt i konkrete cases. På den måde får kommunale medarbejdere og ansatte i boligorganisationerne en fælles referenceramme.

Se programmet

Se oplæg:

Fremtidens almene boligområder– den røde tråd
ved Direktør Ellen Højgaard Jensen. Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsanalyse
ved teknisk chef Torben Trampe og områdechef Jonas Cohen KAB

Helhedsplanlægning, aktørinddragelse og samarbejde
Øvelse 1 og Øvelse 2
ved byggetekniske konsulenter Lars Holmsgaard og Käte Thorsen, Landsbyggefonden

Overblik over finansieringsmuligheder
ved teknisk chef Torben Trampe KAB

Det kommunale boligmarked
ved regionschef Jette Søndergaard, Kuben Management

Differentieret nedrivning
ved administrationschef Johnny Jensen, Bolig Hjørring

Den boligsociale helhedsplan
ved udviklingschef Katja Lindblad, boligkontoret Danmark

Den beboerdemokratiske proces
ved sekretariatsleder Olav Kirchoff. Almennet.

 

Sted
11.-12. juni i Slagelse