Pil Beider Kleinschmidt

Pil Beider Kleinschmidt

Pil Beider Kleinschmidt

Projektleder
Cand.mag. i etnologi og anvendt kulturanalyse

Tlf.: 29 81 14 64
pbk@byplanlab.dk

Ansvarsområder:
•    Projekter og kurser
•    Byplanmøde

Pil interesserer sig for det levede liv, byens udvikling og forandring, og hvordan de byer, vi bor i, påvirker vores liv og livskvalitet.

Baggrund:
Pil har tidligere været ansat på tegnestuen Schulze + Grassov i København, hvor hun arbejdede med bruger- og byrumsanalyser og kommunikation. Senest har hun været ansat som projektleder i Science City Lyngby. Hun har en kandidat i etnologi og anvendt kulturanalyse fra Københavns Universitet.

Yndlingssted:
"Det er svært at vælge ét yndlingssted, så jeg må tage fat i min sidste store oplevelse i Danmark, som var mit besøg i Filsø i sommer. Ét af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter og en fantastisk oplevelse både for besøgende og (forestiller jeg mig) dyrelivet.”