Sommerhus-konference: Velkommen på landet

pixabay.com

Sommerhus-konference: Velkommen på landet

En række initiativer og lovændringer har i de sidste par år haft fokus på ferie- og fritidshuse. Ambitionen er at øge anvendelsen, tiltrække turister og sætte gang i lokal vækst og skabe forbedret livskvalitet i sommerhuskommunerne. Hvilke udfordringer – planlægningsmæssige, miljømæssige og praktiske – giver en øget anvendelse af sommerhusene? Det sætter vi fokus på med denne konference.

Øget brug af fritids- og sommerhuse sætter på den ene side pres på naturen, klimabelastningen, den kommunale service og skaber også visse konflikter mellem de forskellige anvendelser i områderne. På den anden side er ferie- og fritidsområdet et potentielt vigtigt bidrag til lokal bosætning, handel og kulturlivet i sommerlandets kommuner, der generelt oplever faldende befolkningstal.

Hvordan balancerer kommunerne i denne udvikling vækstambitionerne med hensynet til naturen, de nuværende sommerhusbeboere og deres egen serviceorganisation? Vi sætter på konferencen fokus på 5 udvalgte temaer. Målet er at samle en række anbefalinger til indretningen af de nationale rammebetingelser og kommunernes planlægning for sommerhusområderne.

Har du spørgsmål til arrangementet, så er du velkommen til at
kontakte kursusansvarlig Michael Nørgaard.

Fem temaer

Konflikter i sommerlandet

Sommerhusejerne vil helst have ro og fred og at al ting skal blive ved med at være som det altid har været!
Men opførelse af flere udlejningssommerhuse, tilbygninger, øget brug af strande og trafik m.m. skaber konflikter. Hvad er de vigtigste årsager til konflikterne og hvad kan kommuner og andre aktører gøre for at forebygge, at de opstår?

Naturen i sommerhusområderne 

Utæmmet natur uden synlige skel har historisk være sommerhusområdernes kendetegn. Men husene bliver større med anlagte haver og carporte, så de nogle steder fremstår mere parcelhusagtige – i modstrid med intentionerne i lovgivningen. Hvilken betydning får det for den rekreative værdi, biodiversiteten og er der brug for at styre udviklingen mere, så naturindholdet i sommerhusområderne ikke forsvinder eller forringes?

Klima og miljø

Øget anvendelse af sommerhusene uden for sæsonen og flere energiforbrugende bekvemmeligheder kombineret med dårlig isolering giver en relativt stor klimabelastning. Simple septiktankanlæg, der kun i langsomt tempo bliver erstattet af kloakering, bidrager til en uheldig miljøprofil på anvendelse af sommerhusene. Hvordan kan sikre en bæredygtig udvikling?

Pensionister i sommerhus: Genvejen til liv og bosætning 

”Pensionistreglen” fra 1992 blev i 2017 ændret, så pensionister allerede efter 1 års ejerskab af sommerhuset kan benytte huset som helårsbolig. Det forstærker den udvikling, der har været i gang, hvor antallet af helårsbeboere er fordoblet i de sidste 25 år. Helårsanvendelsen er størst i oplandet til de større byer. Men hvilken betydning får det for de lokalområderne, hvor folk bosætter sig på helårsbasis? Og for kommunernes pligter på det sociale områder, ældrepleje m.m.?

Planlægning for sommerhusområder

Kommunerne har traditionelt været tilbageholdne med at planlægge for sommerhusområderne, selvom planlægning kan være et godt redskab til at skabe et ønsket udtryk for natur og byggeri, og forudsigelighed for områdets beboere. Omplacering af uudnyttede sommerhusgrunde og udlæg af nye understreger behovet for planlægning. Hvad er vigtige temaer, når man planlægger for sommerhusområder og hvad kan man opnå med planlægningen?


Læs tidligere artikler om sommerhusområdet

Sommerhusområdernes græsrødder på barrikaderne - fra Byplan Nyt nr 1, 2019.
af professor Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet og projektleder, cand.techn.soc. Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium.

Klimaparadokser i sommerhusområderne - fra Byplan Nyt nr 4, 2018.
af professor Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet og projektleder, cand.techn.soc. Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Sommerhuse - nye udfordringer for den kommunale planlægning - fra Byplan Nyt nr 3, 2018.
af professor Anne-Mette Hjalager, Syddansk Universitet og projektleder, cand.techn.soc. Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Ny planlov og sommerhuse - tidligere arrangement fra 2017.
Program og materiale fra gå-hjem-møde 7. februar 2017.

Sted
Nyborg
Pris
2450 kr
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
15. april 2020. Efter denne dato er tilmeldingen bindende, og betaling refunderes ikke. Hvis arrangementet blive skubbet til en anden dato og du derfor er forhindret i at deltage, eller hvis kurset bliver aflyst, vil du naturligvis få pengene retur.