Studieture i Danmark

Studieture i Danmark

Inspiration til byudvikling, klimatilpasning og udvikling af landsbyer

Har dit byråd, udvalg og direktion brug for fælles inspiration til arbejdet i den nye byrådsperiode?

Dansk Byplanlaboratorium tilbyder skræddersyede studieture i Danmark, hvor I som gruppe kan komme bag kulisserne ikommuner, der arbejder proaktivt med strategisk planlægning og byudvikling.

Danmarks bedste planer – bag om Byplanprisen
Hvert år præmierer Akademisk Arkitektforening og Dansk Byplanlaboratorium årets bedste plan. På denne tur vil vi møde nogle af vinderne af Byplanprisen samt nogle af jurymedlemmerne.

I kan vælge en Nordjysk tur, hvor vi vil besøge Hjørring for at høre om deres konsekvente planstrategi og se det nye teater. Vi skal desuden nyde Aalborgs havnefront og høre om det lange seje træk, der har ført til det flotte resultat og ser på omdannelsen af tidligere industri i Silkeborg ved papirfabrikken.

I kan også vælge en tur midt i landet. Her vil vi besøge Odense for at høre om deres omfattende byomdannelse og investeringsstrategien. Vi skal forbi Middelfart, der har satset benhårdt på bæredygtighed og havneudvikling og til Trekantområdet, der kan inspirere til samarbejde om planlægning på tværs af kommunegrænserne.

Liv i landsbyerne – samarbejde og dialog
Danmarks landsbyer er under pres og mange kommuner har fokus på netop landsbyernes fremtid. Byplanlaboratoriet evaluerer og følger en række spændende initiativer. På denne tur vil vi besøge landsbyer, der indgår i klyngesamarbejder, landsbyer der løfter sig selv op ved håret og landsbyer, der omdannes til spredt bebyggelse. Vi vil tale med de politikere, der tager de svære beslutninger, med lokale ildsjæle og kommunale planlæggere. Også her kan vi tilbyde en tur i det Nordjyske, hvor vi vil besøge blandt andet Lemvig og Mors. I det sydlige Danmark vil vi besøge Møn og Sydsjælland.

Klimatilpasning og bykvalitet – mere værdi for de samme penge
På denne tur besøger vi nogle af de vellykkede klimatilpasningsprojekter i hovedstadsområdet. Vi skal høre om erfaringerne med tværkommunalt samarbejde i projektet om Harrestrup å. Vi skal besøge projekter i Gladsaxe Kommune, hvor der er arbejdet med klimatilpasning i forbindelse med et idrætsanlæg og en rekreativ sti. Derudover skal vi til Kokkedal og høre om et stort klimatilpasningsprojekt i en almen bebyggelse i Fredensborg Kommune og så skal vi besøge en række projekter, hvor der er arbejdet med klimatilpasning i den tætte by i København og Frederiksberg.

Byomdannelse – fra vision til realisering
Med afsæt i Viborg og Aalborg vil på denne tur se eksempler på hvordan tidligere erhvervs- og havneområder kan omdannes til attraktive og levende bydele, der er integreret i den eksisterende by.

I Viborg Baneby kommer vi til at opleve, hvordan private og offentlige investeringer på omkring 5 mia. kroner transformerer et tidligere industriområde til en helt ny bydel med institutioner, erhverv og boliger til op mod 3.500 nye beboere.

I Aalborg vil vi besøge Eternitten, hvor omdannelsen realiseres af private investorer og boligselskaber. Endelig vil vi se den prisbelønnede havnefront, der med sin vellykkede omdannelse har skabt masser af liv og en god fysisk og visuel sammenhæng med de mange nye pladser i byen. På havnefronten i Aalborg er bl.a. ungdomsboliger, Musikkens hus, Utzon Center, Nordkraft, havnebad, Jomfru Ane Parken, Slotspladsen og Aalborg Universitet nogle af de vigtige elementer, der har skabt gode udflugtsmål og faciliteter for borgerne i Aalborg.


Målgruppe: Politikere, direktion og projektledere, der arbejder med byudvikling.

Varighed: Turene varer 1 dag  og prisen dækker transport, frokost og kaffe undervejs.

Priseksempel: 2550 kr. pr. person ved 25 deltagere for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium.

Kontakt os for at høre mere om mulighederne og få et tilbud. 

Har I særlige ønsker til vinkler, geografi eller indhold så skriv til os på db@byplanlab.dk eller ring på 33 13 72 81