Tomme bygninger, civilsamfund og integration

Tomme bygninger, civilsamfund og integration

Nyt liv – nye muligheder

I 2016 modtog Danmark flere flygtninge end nogensinde tidligere og alt tydede på, at der ville komme endnu flere. Det lagde et stort pres på kommunerne, der bærer det primære ansvar for boligplacering og integration. Specielt fordi flygtningene kun kan betale en meget lav husleje.

Siden er antallet af asylansøgere faldet, men det satte gang i en diskussion om, hvor godt – eller dårligt – bygningsmassen, byerne og lokalsamfundene er gearet til at omstille sig til at der pludselig kommer en stor gruppe nye borgere. Blandt andet om, hvorvidt nogle af de tomme bygninger, der står rundt om i landet kan tages i brug til at huse nye borgere midlertidigt eller permanent.

Konferencen tager denne diskussion op og sætter fokus på nogle af de spørgsmål der rejste sig:

  • Hvordan tænker vi mere langsigtet og udover såkaldte ”flygtningeboliger” i omdannelsesprocesser?
  • Hvilken bygningsmasse egner sig og kan den overhovedet tages i brug?
  • Hvordan kan man skabe et godt samarbejde mellem frivillige og kommunale aktører og skabe en bedre overgang fra asylcenter til kommune?

Udgangspunktet er de potentielle synergieffekter der kan findes i krydsfeltet mellem tomme bygninger, integration og civilsamfund. Omdrejningspunktet er, at det ikke kun handler om at finde boliger, men at det handler om at skabe hjem, fordre gensidige relationer imellem boligplacerede flygtninge og lokalsamfund, og at vi alle er byggestenene i denne proces. 

Seminaret er støttet af Dreyersfond og tager udgangspunkt i Emergency Architecture & Human Rights' arbejde med håndbogen Nye Byggesten i Byfornyelsen, finansieret af Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet i 2016.

Se programmet

Håndbogen vil blive offentliggjort i forbindelse med seminaret og henvender sig til kommunale praktikere, der arbejder med boligplacering, omdannelse af bygninger og integration.

 

Læs publikationen Nye byggesten i byfornyelsen

 

Oplæg fra konferencen

Introduktion til håndbogen Nye Byggesten
v. Emergency Architectue and Human Rights

Flygtninge som ressource i mindre byer, men hvordan? – Lokal forankring, bottomup integration og medskabelse
v. Lise Byskov Herlsund, Københavns Universitet.

Tomme bygninger, integration og civilsamfund. Erfaringer fra Röstunga i Sverige
v. Nils Philips, formand for Röstånga Utvecklings A/B

Hvordan tager en landsby imod nye borgere? Erfaringer fra Odsherred
v. Malene Friis Madsen

Sted
København
Pris
125 kr. Tilmeldingen er bindende.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
31. august 2017 - Tilmelding fortsat mulig