Tommy Tvedergaard Madsen

Portræt af Tommy Tvedegaard Madsen

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2019 - 2023

Født 1969

Uddannelse:
Cand. Merc. i organisation og strategi,
Aalborg Universitet, 1995

Baggrund:
Hos Region Nordjylland er jeg tovholder på den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og arbejder bl.a. med inddragelse af samarbejdspartnere og borgermøder.
Desuden arbejder jeg med infrastruktur og mobilitet, herunder ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet”, som Regionen og kommunerne i Nordjylland udarbejder sammen.
Jeg har tidligere arbejdet med erhvervsudvikling og EU-programmer i Nordjyllands Amt og var bl.a. med til at udarbejde Amtets sidste Regionplan i 2005.

Yndlingssted:
Jeg holder meget af at køre ind mod min barndomsby Frederikshavn fra syd. Foran mig byen og havnen, på venstre hånd den høje kystskrænt og på højre hånd Kattegat.

 

Se hele bestyrelsen