Trygge byer og boligområder

Foto: Kasper Palslov Ritzau Scanpix

Trygge byer og boligområder

Kursusforløb for kommunale planlæggere og alle andre, der arbejder med byrum og boligområder.
14. og 15. november i Høje Tåstrup

Kriminalitet, utryghed og indbrudstal i et boligområde kan mindskes med fysiske tiltag i området. Med baggrund i den nyeste kriminalpræventive viden og relevant jura får du inspiration og nye metoder til, hvordan tryghed og kriminalprævention kan indtænkes i konkrete boligområder og byrum.

Kurset fokuserer både på udsatte boligområder, men mindst lige så meget på de boligområder, vi ikke hører så meget om i medierne i forhold til utryghed og kriminalitet: Parcelhuse, tæt-lav bebyggelser, etageejendomme, bycentre og byrum i boligområder, der ikke er udsatte.

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som:

  • Fysiske tiltag i boligområder – beplantning og belysning. Funktionsblanding. Vejsystemer og vejforløb.
  • Fysiske tiltag på den enkelte matrikel - hegn, carporte, beplantning og belysning.
  • Andre greb i arbejdet med tryghed i boligområder: Fx øjne på gaden og tryghed gennem ejerskab og fællesskab.

Dele af kurset vil have to spor:
1. Et spor med oplæg og workshop til kommunale planlæggere. Her får du redskaber og metoder til at indtænke tryghed i planlægningen, uanset om du skal planlægge et nyt boligområde eller ændre et eksisterende.
2. Et spor med oplæg og workshop til medarbejdere, der arbejder med boligsociale indsatser, grønne områder, veje, transport og mobilitet samt politikere og alle andre, der ønsker at indtænke tryghed og kriminalitetsforebyggelse i de fysiske omgivelser i et boligområde.

Undervisningsformen veksler mellem videns- og metodeoplæg, inspiration fra praksis plus workshops med øvelser og casearbejde, hvor du får skærpet din tilgang i forhold til hvordan tryghed og kriminalprævention kan indtænkes i det fysiske rum. Oplægsholderne og underviserne på forløbet vil være en blanding af juridiske eksperter og kriminalpræventive forskere og byplanlæggere.

Målgruppe
Kurset er et to dages kompetenceudviklingsforløb, der primært henvender sig til kommunale planlæggere samt andre, der i arbejdet med indretning af konkrete byrum eller boligområder ønsker kriminalpræventive redskaber og viden.

I prisen er inkluderet kursusmateriale, fuld forplejning og en hotelovernatning på enkeltværelse.
Undervisere, oplægsholdere og detaljeret kursusprogram offentliggøres i slutningen af august 2022. 

Undervisere og oplægsholdere: 

Hans Peter de Place, specialkonsulent, Det Kriminalpræventive Råd.
Amalie Gammelgaard Andersen, byplanlægger, COurban Design Collective.  
Morten Hjørnholm, leder for Kriminalpræventivt Team, Høje Taastrup Kommune.
Bo Grönlund, arkitekt maa, lektor emeritus, Det Kongelige Akademi
Annegitte Hjort, byplanlægger, Ballerup Kommune.
Sune Porse Carlsen, byplanlægger, Carlsens Planer.
Helle Juul, arkitekt maa, ph.d. og CEO, Juul I Frost Arkitekter
Sara Guldbrandsen, kriminalpræventiv medarbejder for tryghed, miljø og borgerkontakt, Albertslund Kommune.

Se kursusprogrammet

Kontakt gerne projektleder Anja Sandreid, hvis du har spørgsmål.

Sted
Høje Tåstrup
Pris
For tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium: kr. 2.025. For andre: kr. 2.700. Prisen er mulig pga. støtte fra Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive råd
Kursusdato
-
Tilmeldingsfrist
28. oktober 2022. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.