Daily Archives: 30. marts 2020

Byplanlægning

Coronakrisen og byudviklingen

Vi befinder os midt i – eller snarere i starten af – en kolossal krise, som primært er sundhedsmæssig og økonomisk, men dog også har en række andre aspekter af mere psykologisk, sociologisk og politologisk karakter. De erfaringer, der indhøstes ...