Byplanlægning

Byplanlægning

Planers legitimitet og begrundelse: Piben, elefanten og Lynetteholmen.

”Ceci n’est pas une Pipe” kaldte Magritte sit billede. Først studser man, men så falder ti-øren: ...
ByplanlægningPlanlov

Er Business Improvement Districts i Danmark en god ide?

Regeringen har for nyligt foreslået, at kommunerne skal have mulighed for at etablere Business Improvement Districts ...
ByplanlægningPlanlov

Planloven skal sikre rødderne i de bæredygtige byer

Siden 1991, hvor Planloven blev endeligt vedtaget, er mere og mere infrastruktur blevet placeret i jorden. ...
ByplanlægningPlanlov

På vej imod et stærkt By- og boligministerium

Byplanlaboratoriet har ved forskellige lejligheder foreslået at danne et samlet By- og boligministerium, hvor plan- og ...
ByplanlægningFingerplanen

Lynetteholmen skal ses i en større sammenhæng

I principaftalen om Lynetteholmen lægges der op til en stykvis vurdering af de enkelte elementer i ...
Byplanlægning

Coronakrisen og byudviklingen

Vi befinder os midt i – eller snarere i starten af – en kolossal krise, som ...
ByplanlægningFingerplanen

Fingerplanen fortjener en synlig adresse

Hovedstadsområdets overordnede, helhedsorienterede planlægning er aktuelt nødlidende med et stort demokratisk underskud. Det er baggrunden for, ...
Byplanlægning

Ellen Højgaards nytårstale

Jeg ønsker mig et by- og boligministerium i 2019. Regeringen ser fejlagtigt ud til at tro, ...
Byplanlægning

Gellerup viser vejen i god strategisk byledelse

Der tales meget om strategisk byledelse i dansk byudvikling, og ofte er fokus på at skabe ...
Byplanlægning

Mere fokus på markedet i byplanlægningen

Mange embedsmænd og politikere i de danske provinskommuner drømmer om at skabe nye..
ByplanlægningPlanlov

Planfaglighed – hvad er det?

Hvad mener vi, når vi snakker om at ”holde den faglige fane højt”? Skal vi se ...