Fingerplanen

I læ af Lynetteholmen?

Forslaget om etablering af fremskudte øer der skal beskytte København mod havvandsstigninger og give plads til ...