Landsbyer

Ambitiøse eksperimenter i landdistrikterne

Der eksperimenteres i landdistrikterne. Lokalt organiserede transportsystemer og andelsklynger