En revideret Fingerplan, som foreslået af staten, vil på flere punkter styrke Frederikssund.

Lad det være sagt med det samme, jeg er tilhænger af Fingerplanen som det værktøj, der gennem årtier har sikret en god og rationel byudvikling i hovedstadsområdet. Jeg mener, at det forslag, der nu er lagt på bordet, ligger i naturlig forlængelse af den hidtidige planlægning.
Planen afspejler den kraftige vækst, der bl.a. følger af befolknings- og erhvervsudviklingen i hovedstaden. Når regionen forventes at vokse med ca. 200.000 indbyggere frem mod 2030, skal der tænkes i at skabe sammenhæng i hovedstads-regionen.

.. det er rart at se, at man også på statsligt niveau forstår vigtigheden i, at der er gode forbindelser som en forudsætning for bæredygtig og hensigtsmæssig vækst.

Sammenhæng
Sammenhænge fylder også meget i vores lokale kontekst, hvor vi i vores planstrategi arbejder med ”de gode forbindelser”, så det er rart at se, at man også på statsligt niveau forstår vigtigheden i, at der er gode forbindelser som en forudsætning for bæredygtig og hensigtsmæssig vækst.

Den statslige investering i Vinge Station er et længe ventet tiltag, som vi priser her i Frederikssund. Det har bestemt ikke været let at få tingene til at falde på plads, og jeg ser meget positivt på statens beslutning om at bidrage til realiseringen af Vinge – både i forhold til stationen og udflytning af fællesmagasinet i Vinge. Stationen er helt afgørende for, at der kommer skub på udviklingen. Jeg forventer, at kobling mellem by og bane, som er en af grundpillerne i fingerbykonceptet, vil vise sin værdi.

.. positivt, at både Ring 3 og 4, Øresundsmotorvejen, Amagermotorvejen og ikke mindst Frederikssundsmotorvejen er nævnt i regeringens udspil. Ligesom udvidelse af kapaciteten på S-togslinjen mod Frederikssund er nævnt.

Motervej og S-tog
Jeg syntes, at forslaget til den nye Fingerplan langt hen ad vejen forsøger at binde hovedstadsregionen sammen ved hjælp af den nødvendige infra­struktur. Det er positivt, at både Ring 3 og 4, Øresundsmotorvejen, Amagermotorvejen og ikke mindst Frederikssundsmotorvejen er nævnt i regeringens udspil. Ligesom udvidelse af kapaciteten på S-togslinjen mod Frederikssund er nævnt. Det er vi specielt glade for her i Frederikssund Kommune, hvor vi forsat lider under den manglende forlængelse af Frederikssundsmotorvejen. Den er heldigvis med i Regeringens transportaftale.

Det er godt, at stationsnærhedsprincippet lempes i de 5 købstadsbyer byer i fingerspidserne. Det vil komme Frederikssund by til gavn.

Fingerplanen rækker ud til Frederikssund
Infrastrukturen er vigtig for at få vækst fordelt mest hensigtsmæssigt i regionen. Men også de nye bygge- og anvendelsesmuligheder udenfor det centrale hovedstadsområde understøtter mulighederne for vækst i hovedstadens yderområder. Det er godt, at stationsnærhedsprincippet lempes i de 5 købstadsbyer byer i fingerspidserne. Det vil komme Frederikssund by til gavn.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *