Daily Archives: 19. marts 2020

ByplanlægningFingerplanen

Fingerplanen fortjener en synlig adresse

Hovedstadsområdets overordnede, helhedsorienterede planlægning er aktuelt nødlidende med et stort demokratisk underskud. Det er baggrunden for, at byplanfagets 8 professorer ved fire universiteter (AAU, KADK, KU og RUC) er gået sammen om et fælles opråb og indspil til erhvervsministerens igangværende ...