Daily Archives: 9. oktober 2020

BykvalitetLiveable

Rosenhaver eller skaterramper?

Når befolkningsprognoserne forudser en markant stigning i antallet af ældre i byerne i de kommende år, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de ældre vil blive mere synlige i byen. Meget tyder på, at ældre i stadig mindre grad ...