Liveable

BykvalitetLiveable

Rosenhaver eller skaterramper?

Når befolkningsprognoserne forudser en markant stigning i antallet af ældre i byerne i de kommende år, ...
BykvalitetLiveable

Når baggården åbnes for alle, ender den med at være ...

Den lukkede baggård er blevet byplanlægningens ”non grata”. I nye byområder er de fælles udearealer åbne ...
LiveableSocial

Små greb der gør stor forskel

Hvad er sociale mursten? Det kan du se beskrevet her, hvor en udvidet inddragelsesproces har givet ...
LiveableUdsatte boligområder

Kuk-kuk fallera fra Mjølnerparkens altaner

Da jeg for nylig opholdt mig på Nørrebro ramte tonerne af ’Hvor skoven dog er frisk ...
Liveable

Når vi udvikler byer til børn

I de senere år er antallet af timer, hvor børn leger udendørs, faldet drastisk. Samtidig er ...
Liveable

Liveable – men for hvem?

I Danmark bryster vi os af vores ”Liveable Cities”, men vi kan blive endnu bedre til ...