Bykvalitet

BykvalitetLiveable

Rosenhaver eller skaterramper?

Når befolkningsprognoserne forudser en markant stigning i antallet af ældre i byerne i de kommende år, ...
BykvalitetLiveable

Når baggården åbnes for alle, ender den med at være ...

Den lukkede baggård er blevet byplanlægningens ”non grata”. I nye byområder er de fælles udearealer åbne ...
Bykvalitet

Bykvalitet kræver tolerance, forskellighed – og tid

Bykvalitet består af mange lag af strukturer og objekter, som tilsammen væver et fint net af ...