Fingerplanen

Fælles udfordringer kræver fælles plan

Befolkningen i hovedstadsområdet ventes at stige med cirka 200.000 mennesker frem mod 2030. ..