Hvis vi skal bruge erfaringerne fra forårets digitale borgermøder, kunne tre konkrete forslag være: 1) Hold fast i de digitale borgermøder som et supplement, 2) Gør det mere enkelt at kommentere på lokalplanerne og 3) Styrk dialogen med naboerne.

Det var nyt for mange kommuner pludselig at skulle gennemføre forårets borgermøder om lokalplaner via Facebook, Teams eller andre digitale værktøjer. For mange har det været en god oplevelse, selvom teknikken kunne drille lidt.

Mange steder dukkede der pludselig helt nye borgergrupper op til de digitale borgermøder. De travle og børnefamilierne ville gerne være med digitalt. Det var nemt, krævede ingen barnepige og måske kunne aftensmaden tilberedes samtidig.

Andre steder opdagede kommunerne, at digitale borgermøder om lokalplaner i sommerhusområderne pludselig havde flere deltagere end normalt, fordi det var nemt at deltage, selvom man bor langt væk.

Hold på de nye målgrupper
Når det nu igen – forhåbentlig – bliver normalt med fysiske borgermøder, gælder det om at holde på de nye målgrupper, som corona-tiden har vist, faktisk er interesseret i at bidrage til dialogen om byudvikling og planer.

Livestream fx møderne via Facebook og Teams med mulighed for at stille spørgsmål, som embedsmænd og politikere kan svare på, samtidig med at de besvarer spørgsmål fra salen.

En enkel måde at gøre det på kan være at forsætte med digitale borgermøder som et supplement til de fysiske. Livestream fx møderne via Facebook og Teams med mulighed for at stille spørgsmål, som embedsmænd og politikere kan svare på, samtidig med at de besvarer spørgsmål fra salen. Det sker allerede i flere kommuner.

En anden erfaring fra de digitale borgermøde er, at mange kommuner oplevede at få rigtige mange kommentarer og ideer i kommentarfeltet, når de fx holdt møderne på Facebook.

Hvad kan man ønske sige mere end masser af input og forslag på et borgermøde? Derfor bør kommunerne måske arbejde med at gøre det mere enkelt at kommentere på de planer og projekter, som er i høring eller i dialogproces.

Få flere kommentarer frem
At skrive et traditionelt høringssvar kan for mange være en større overvindelse – især når man sidder alene hjemme i stuen to dage før høringsfristens udløb.

Kommentarer og afstemninger under et borgermøde er i det hele taget en enkel vej til en livlig debat – uanset om mødet foregår fysisk eller digitalt.

En idé kan være at supplere borgermøderne med en mulighed for at skrive korte kommentarer under mødet eller på vej hjem. Fx ved at opstille skærme i lokalet. Korte kommentarer kan også skrives på mobilen og deles på en storskærm under mødet. Digitale afstemninger er også en er form for kort kommentar, hvor alle kan være med.

Kommentarer og afstemninger under et borgermøde er i det hele taget en enkel vej til en livlig debat – uanset om mødet foregår fysisk eller digitalt. Det giver deltagerne en klar stemme, og alle får en oplevelse af, at de er aktive og med til at påvirke. Og måske viser det sig, at de få, som plejer at sige noget på møderne, ikke repræsenterer det “tavse flertal” eller måske netop gør det.

En tredje erfaring fra de digitale borgermøder er, at interessen ofte var beskeden for de mindre og meget lokale projekter og planer. Måske var det kun de nærmeste naboer, som deltog. Til gengæld havde de mange – rigtige mange – konkrete, detaljerede spørgsmål og kommentarer.

Uformelle dialog- eller besigtigelsesmøder med naboerne med god tid til detaljesnak kan måske være et godt supplement til de mere formelle borgermøder.

Naboer har af gode grunde en særlig interesse i nye planer og projekter. Måske er et klassisk borgermøde – digitalt eller fysisk – ikke altid den bedste ramme om en dybere snak om og formidling af meget specifikke, nabo-relaterede emner. Uformelle dialog- eller besigtigelsesmøder med naboerne med god tid til detaljesnak kan måske være et godt supplement til de mere formelle borgermøder. Det foregår allerede i nogle kommuner, og kan give naboerne den viden, de har brug for, minimere risikoen for misforståelser og kan samtidig gøre de kommunale planlæggere skarpere på, hvor de konkrete udfordringer og interessekonflikter ligger.

Inspiration til bedre borgermøde:

  • Fortsæt med de digitale borgemøder som et supplement til de fysiske. Livestream fx møderne via Facebook og Teams med mulighed for spørgsmål/svar undervejs.
  • Supplér borgermøderne med mulighed for at skrive korte kommentarer under mødet eller på vej hjem. Kommentarerne kan fx skrives på mobilen og deles på en storskærm – digitale afstemninger er også en form for kort kommentar, hvor alle kan være med.
  • Dialog- eller besigtigelsesmøder for naboerne med god tid til detaljesnak kan være et godt supplement. Det kan give naboerne den viden, de har brug for, minimere risikoen for misforståelser og gøre det mere klart, hvor de konkrete udfordringer og interessekonflikter er.

Læs mere i KL’s inspirationskatalog om digital borgerinddragelse

1 comment

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *