Med regeringens hovedstadsudspil har den endelig fået øjnene op for, at vi har en hovedstad. Vi fik Lynetteholmen forhandlet på plads. Det er jeg glad for. Men hvor er miljøet, klimaet og den rene luft, som ligger hovedstadens borgere meget på sinde?

I løbet af de næste 10 år forventer vi at blive 200.000 flere indbyggere i hovedstadsområdet. I København alene kommer vi til at trække halvdelen af væksten – det vil sige op mod 100.000 nye københavnere, som vi skal skabe plads til. Samtidig skal vi fastholde København som en by med plads til alle, uanset indkomst og som et fortsat internationalt grønt fyrtårn. Det stiller store krav til, hvordan vi indretter os og udvikler hovedstaden de næste mange år frem.

Jeg så derfor frem til at nærlæse regeringens hovedstadsudspil. Efter tre år med rutinemæssig ’københavnerbashing,’ er det forfriskende, at selv en borgerlig regering anerkender behovet for en stærk hovedstadsregion.

Dér hvor jeg virkelig savner en vision, er på det grønne. Hovedstaden er en af verdens grønneste byer, og her har regeringen stort set intet på hylderne.

Som overborgmester i København er jeg glad for, at vi nu har fået forhandlet en aftale om den nye bydel, Lynetteholmen, på plads. Den nye holm kommer til at rejse sig i vandet mellem Nordhavn og Refshaleøen og skal i fremtiden huse 35.000 beboere. Lynetteholmen vil på sigt løse flere essentielle udfordringer for København: Klimasikring af byen, mulighed for at etablere af metro og en østlig ringvej, der leder biltrafikken uden om byen. Og selvfølgelig også imødekomme den store efterspørgsel på boliger i København, så vi kan holde boligpriserne i ro de næste mange år og sikre en fortsat blandet by.

Lynetteholmen ventes at stå færdig omkring år 2070. Derfor er der også masser af tid til at involvere københavnerne og andre interessenter i udviklingen af den nye bydel. Det ser jeg frem til. Aktuelt er de første af en række foranalyser om etableringen af Lynetteholm og den nødvendige infrastruktursat i gang.

Jeg glæder mig også over de muligheder, der skabes i bl.a. Hvidovre med de nye holme. Jeg håber, de vil medvirke til at styrke hele Vestegnen.

Visionsløs miljøpolitik fra regeringen
Dér hvor jeg virkelig savner en vision, er på det grønne. Hovedstaden er en af verdens grønneste byer, og her har regeringen stort set intet på hylderne. Jeg har gentagne gange appelleret til, at regeringen giver os mulighed for at stille skærpede miljøkrav til de tusindvis af personbiler på diesel, der hver dag kører ind og ud af København. Men det ønsker regeringen ikke.

Det er som om, miljøet, klimaet og folkesundheden i hovedstaden ikke rigtig interesserer regeringen, selvom mange beboere i hovedstadsområdet berettiget er bekymret over luftforurening. Regeringen har trods pæne ord om klimaet ikke været villig til at imødekomme vores ønske om at stille skrappere miljøkrav til de køretøjer, der vil køre rundt inde i København. Den vil heller ikke give omegnskommunerne lov til at stille miljøkrav. Og heller ikke de ekstremt forurenende brændeovne kan vi effektivt få lov at udfase ved fx at få mulighed for at sige nej til nyetablering af brændeovne i boliger, som har klimavenlig fjernvarme. Det betyder, at vi i Danmarks yngste by med rigtig mange børn ikke effektivt kan få gjort op med brændeovne, som har en beviselig sundhedsskadelig effekt i et tætbefolket område som København.

Pendlingen stiger over hele regionen, og der er behov for massive investeringer i opgradering af både den kollektive transport og motorvejsnettet.

Et andet område, som jeg mener savner fokus, er infrastrukturen. I Region Hovedstaden spilder vi årligt, hvad der svarer til 22.000 fuldtidsstillinger på at sidde i kø. Pendlingen stiger over hele regionen, og der er behov for massive investeringer i opgradering af både den kollektive transport og motorvejsnettet. Disse områder nævnes i udspillet – men hvor er finansieringen? Der er indtil videre sat en række analyser i gang, og jeg vil opfordre Folketinget til også at finde de nødvendige midler til at opruste infrastrukturen. Det vil gavne hele regionen og hele Danmark.

Vi har brug for at organisere vores kollektive transport, så det afspejler, at Sjælland er én, samlet region.

Et særskilt problem omkring den kollektive trafik, er regeringens forslag til et nyt trafikselskab for hovedstaden – også kaldet HOT. Med forslaget vil 34 kommuner i hovedstadsområdet komme med i hovedstadens nye trafikselskab – mens de 11 øvrige kommuner på Sjælland bliver efterladt på perronen og må danne deres eget trafikselskab. Vi har brug for at binde byer som Holbæk, Ringsted, Slagelse og Vordingborg tættere på udviklingen i København og adgangen til Kastrup Lufthavn. Jeg er enig i ambitionen om en mere strømlinet offentlig trafik, men regeringens forslag vil spalte Sjælland. Det er uholdbart. Vi har brug for at organisere vores kollektive transport, så det afspejler, at Sjælland er én, samlet region.

Regeringens hovedstadsudspil var stort slået op.  Jeg vil gerne kvittere for, at den har fået øjnene op for, at det er nødvendigt også at udvikle landets hovedstadsregion og at vi i København har behov for byggegrunde til mange, mange tusinde boliger i de kommende år. Men de grønne visioner var desværre varm luft.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *