Vision

"Et partnerskabsprojekt om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne".

 

Ideen med Plan 09 var at bistå kommunerne med at udvikle plankulturen. Det var særligt aktuelt i 2006-09 pga. de store  omvæltninger – forårsaget af kommunalreformen og tilhørende ændringer af plansystemet. Men også i forhold til det store behov for en generel fornyelse af plankulturen. En generel fornyelse som blev dokumenteret i rapporterne fra det nu afsluttede projekt ”Fornyelse af planlægningen” og i debatten i Realdanias Byudviklingsforum den 20. april 2006.

Plan09s fire indsatsområder

Arbejdet med planstrategierne: Hvilket liv vil vi leve i kommune?
Kommuneplan 2009: Hvordan skaber vi rammerne for det gode liv?
Borgerdeltagelse: Hvem vil være i arbejdet?
Organisering af planarbejdet: Hvordan sikrer vi at planerne realiseres?
Eller læs derom i folderen til 2. udbudsrunde eller i folderen om Plan09s aktiviter i 2008.

 Plan09s aktiviteter i 2008

Visionen lød:
At fremme en kommunal planlægning, der fokuserer på værdifulde bymiljøer og bebyggelser samt attraktive landskaber som ramme om ”det gode liv”, bygger på politisk ejerskab og engagement, og er præget af fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer.

Midlet er tilbud om støtte til gennemførelse af en række kommunale eksempelprojekter, i form af visionære planer eller til opbygning af et netværk til formidling og erfaringsudveksling.

Eksempelprojekterne, der vil blive udbudt i budrunder, skal hver især skabe ny viden eller nye erfaringer og have demonstrations- og formidlingsværdi i relation til kommunernes nye udfordringer.

Der er etableret et projektsekretariat, som i perioden frem til efteråret 2009 skal igangsætte de to hovedaktiviteter; koordinere og understøtte indsatsen samt medvirke til formidling af kommunernes erfaringer med udviklingen af den nye kommuneplan efter kommunalreformen og den nye planlov. Projektets sekretariat har lokaler i By- og Landskabsstyrelsen. 

Partnerskabsprojektets samlede økonomiske ramme for årene 2006-09 er 50 mio. kr. Realdania har bevilget halvdelen. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, har afsat en fjerdedel, og kommunerne forventes at bidrage med en fjerdel. 
Med netværket skal der løbende tilbydes alle 98 kommuner adgang til ny viden til brug for udviklingen af planstrategier og de nye kommuneplaner i 2009. Kommunerne vil blive opfordret til at udpege en kontaktperson til netværket og til formidling internt i kommunen. Kernen i netværket vil blive projektets hjemmeside og nyhedsbreve, men også direkte erfaringsoverførsel ved møder, konferencer og lignende. 
Der er nedsat en styregruppe og et rådgivende udvalg med repræsentanter fra kommunale organisationer, forskningscentre og interesseorganisationer. Realdanias Medlemsdebats Byudviklingsforum bliver et sideløbende forum for dialog og formidling rettet mod det kommunalpolitiske niveau. 

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania