Organisation

Plan09 organiserede sig med et sekretariat, en styregruppe og et rådgivende udvalg. Her kan du se, hvem der var med hvor.


Plan09


Sekretariatet stod for den daglige drift af Plan09 og bestod af:
Svend Erik Rolandsen
Niels Østergård
Christina Krog
Christina Hoffer
Mikkel Suell Henriques
Rasmus Hee Haastrup

Svend Erik Rolandsen
Civilingeniør i by- og trafikplanlægning fra Aalborg Universitet.
pr. 1. februar 2010.
Som sekretariatsleder i Plan09 forsøgte jeg at "gå på to ben" ved både at arbejde meget ude i landet med foredrag og eksempelprojekter, og samtidig være tovholder og koordinator på initiativer i Plan09-sekretariatet, fx nye temapublikationer og samarbejder med andre organisationer i "planverdenen". Efter Plan09 er jeg fra 15. marts 2010 projektchef hos Dansk Bygningsarv.

 

Niels Østergård
Formand for styregruppen

Tlf. 4045 5873
Arbejdende styregruppeformand, som følger den sidste aktivitet til ende: Vurderingen af kommuneplanerne, som afsluttes i marts 2010.

 

Christina Hoffer
Civilingeniør i miljø- og byplanlægning fra DTU

De primære opgaver i Plan09 har været eksempelprojekterne i Hedensted, Helsingør, Odense og Roskilde samt arbejdet med forskellige temapublikationer.
Fra 15. november 2009 er jeg ansat i By- og Landskabsstyrelsen i Byområdet og beholder min mailadresse .

 

Christina Krog

Christina Krog
Cand.mag i organisation, kommunikation & kultur fra Århus Universitet.
pr 31.12.2009.
Som Plan09s udviklingskonsulent arbejdede jeg med vidensdeling, formidling, og ikke mindst organisationer i udvikling og design af proces-forløb.
Efter Plan09 og pr 1. januar 2010 er jeg Sund By Netværkets netværkskonsulent.

 

Mikkel Suell Henriques
Civilingeniør fra DTU med speciale i strategisk kommuneplanlægning.
I Plan09 var jeg tovholder på eksempelprojekter om planlægning ved motorveje, forebyggelse af klimaændringer, bynære landskaber samt Plan09's netværk om byomdannelse. Derudover havde jeg fokus på samspillet mellem planlæggere og politikere samt inspiration fra udlandet. Jeg arbejder fra 1. januar 2010 i By- og Landskabsstyrelsen i Byområdet.
Mail:

 

 

Rasmus Hee Haastrup
Landskabsarkitekt fra det tidligere KVL

I Plan09 har jeg på deltid givet en hånd de steder, hvor min viden om fortolkning af planloven og konkret kommune- og lokalplanlægning kunne være en hjælp. Resten af arbejdstiden har jeg arbejdet i By- og Landskabsstyrelsen, hvor jeg fortsætter på fuld tid efter Plan09.

tlf. 7254 4731 -


Læs også om Styregruppen og Det rådgivende udvalg.

Skrevet af:

14.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania