Albertslund, Sønderborg og Frederikshavn Kommuner

Kommuneplan og klima. Metoder til at integrere klimahensyn til kommuneplanen.

Evaluering

Forsøget med at integrere klimahensyn i kommuneplanen viste bl.a., at en systematisk gennemgang vha. et klimatjek giver bedre sammenhæng mellem målsætninger og retningslinier mv i kommuneplanen. Læs mere om baggrund, metoder og erfaringer i eksempelprojektets evaluering. 

Klimatjek af kommuneplaner

De tre kommuner gennemførte i samarbejde med konsulenterne et "klimatjek" af de udkast til kommuneplanforslag, som de tre kommuner var nået til at udarbejde. Kommunerne lavede også en guide til klimatjek (PDF). Klimatjekket omfattede bl.a.:

CO2-reducerende virkemidler i kommuneplanen - et virkemiddelkatalog

Virkemiddelkatalog del 1:
Kommunerne udarbejdede et virkemiddelskatalog, som havde til formål at udpege forskellige CO2-reducerende virkemidler til kommuneplanlægning, og hvilke reduktionspotentialer hvert virkemiddel har.

 

Internationale erfaringer i 1:1

Projektgruppen var i december på studietur til Tübingen, Freiburg og Strassbourg.

Der blev bl.a. set på og hørt om transport, parkeringsregler, funktionsblanding, Baugruppen(PDF) og passivhuse.

Her kan du finde den samlede opsamling (PDF) af erfaringer fra studieturen.

 

Blandt de mange fundne realiserbare virkemidler og deres synergier kan nævnes: fordele og ulemper ved fortætning, elbilens fremtid, bedre sammensætning af offentlig transport, herunder cykler som et vigtigt virkemiddel og ikke mindst problematikken ved energieffektivisering af eksisterende bebyggelse.

Workshops

Der blev afholdt en workshop i hver af kommunerne, med fokus på at identificere de virkemidler som allerede bruges samt deres synergieffekter. Der var også fokus på de mere fremadrettede virkemidler, som ikke nødvendigvis lader sig gøre inden for lovgivningens rammer.

Diskussionerne i de tre workshops førte til nye måder at tænke kommuneplanlægning på, og åbnede for mange kreative CO2-reducerende virkemidler.

Projektbeskrivelse

Dette eksempelprojekt havde fokus på kommuneplanens rolle i klimastrategien med det formål at finde metoder til at integrere klimahensyn i kommuneplanerne. Læs mere i projektplanen eller i den projektpræsentation som kommunerne  udarbejdede.
Projektet blev gennemført af Frederikshavn, Albertslund og Sønderborg Kommuner i samarbejde med COWI, Aalborg Universitet og en række lokale og udenlandske parter.

 

Projektansvarlig hos eksempelkommunerne: , Frederikshavn Kommune, tlf. 98455028.

Skrevet af:

15.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania