Plan09s udgivelser

Her finder du det Plan09 har udgivet - artikler, temapublikationer og publikationer.


Plan09 har udgivet tre slags publikationer

samt den afsluttende opsamling med resulater og erfaringer.
Derudover har Plan09 ofte skrevet i ByplanNYT - artiklerne er samlet her.
Eller klik dig videre til det øvrige vi udgav.

Afsluttende erfaringsopsamling

Udvikling af plankultur - 27 kommunale eksempler
(pdf - 9MB) er publikationen, der opsamler erfaringer og resultater fra Plan09s eksempelprojekter fra 2006-2009
samt sekretariatets arbejde.

Temapublikationer

Store byudviklingsprojekter - plan- og proceserfaringer fra 4 danske kommuner (pdf). Tværgående opsamling gennemført af Møller & Grønborg på basis af to workshops med kommunerne. Klik dig også videre til baggrundsmateriale. 
Bæredygtig byomdannelse - Europæiske perspektiver (pdf) er skrevet til planlæggere, og indeholder inspiration i form af tre eksempler fra Stockholm, Saltzburg og Manchester.
Bedre samspil med politikerne - en guide til nye planlæggere i kommunerne (pdf) er skrevet til helt nye planlæggere i kommunerne, og handler om de basale huskeregler i samspillet med politikerne.
Proaktiv ledelse af plankultur (pdf)henvender sig til ledelsen i kommunernes plan- og udviklingsafdelinger. Flere eksperimenterer, men mange gør ”som vi plejer”. Vi håber, at publikationen inspirerer ledere af plankulturer til at kaste et kritisk blik indenfor egne rækker, - andre må gerne læse med!!
Publikationen Boligpolitik og kommuneplanlægning formidler 4 kommuners erfaringer med at arbejde helhedsorienteret med boligpolitiske initiativer og kommuneplanlægning 

Publikationen Lokaliseringspolitik som middel i kommuneplanen til at reducere CO2 beskriver fire metoder og principper, som kan indgå som led i en lokaliseringspolitik: bæredygtig bymønster, ABC, fortætning sammentænkt med kollektiv trafik og trafik- og mibilitetsplaner.

 

Evaluering af planstrategier rummer erfaringer og reflektioner over kommunernes arbejde med planstrategier i 2007-2008. Gennemført for Plan09 af planlægningsforskere fra Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Temapublikationen Skovrejsning i kommuneplanlægningen handler blandt andet om hvordan skovrejsning kan understøtte aktuelle kommuneplantemaer såsom sundhed, klima og miljø. Læs mere om grøn planlægning.

Rammer for lokalplanlægning - gode råd til fornyelse tager udgangspunkt i de erfaringer en række kommuner har gjort sig i arbejdet med at forny rammerne for lokalplanlægning.

Dyk ned i en undersøgelse, der afdækker borgernes faktiske adfærd. Resultaterne udfordrer mange af de gængse myter om byernes roller i fritiden. Plan09 og Region Midtjylland har for at kvalificere planlægningen kortlagt mere end 1.000 borgeres brug af byerne i Midtjylland.

Temapublikation om værdistigninger i byudviklingsprojekter sætter fokus på de økonomiske gevinster, som grundejerne opnår, når der skabes høj kvalitet i byudviklingsprojekter.

 

Temapublikationen Klimaforandringer i byerne beskriver de konsekvenser klimaforandringerne forventes at få i byerne, og hvordan der kan arbejdes med tilpasning og forebyggelse. Der er især fokus på vandet og de grønne områder i byerne.

Metode-publikationer

KOMPAS er et voksenspil, der guider deltagerne igennem , så planprocesser og beslutningsgange optimeres (pdf). Findes nu kun som netpublikation.
Læs yderligere præsentation af metoden. Kontakt for at få den trykte udgave MED spilleplade.

Co Creation - præsentation af tre netværksmetoder til at dele viden med andre og lære af andres viden og erfaringer. Præsenteret på Plan09s seminar 22. januar 2008.

 

Plan09s ideudviklingsseminar den 22. maj 07 præsenterede NABC-metoden som metoder til systematisk ideudvikling. Findes nu kun som netpublikation.
Tjek også den udvidede udgave om NABC - findes kun som netpublikation.

Hæfte med præsentation af NABC-metoden i Plan09s regi

Publikationer

Plankultur og tidsånd - debatbog om plandebat er samfundsdebat - læs den og ta' stilling! Af Gitte Meyer, ill. Mark Airs, idé Niels Østergård.

To verdener mødes er et indspark til en konference d. 2. juni 08 i samarbejde mellem Byggesocietetet og Plan09. Publikation er skrevet af 2+1, Kuben samt Plan09.

Godt i gang med Kommuneplan 2009 - Inspiration til tilrettelæggelse af kommuneplanprocessen.

Plan09 - en folder om Plan09s aktuelle aktiviteter, eksempelprojekter samt sekretariatet i 2008.

Det åbne land - Debat i efteråret 2007
inspiration til landpolitik med input bl.a. fra Åben land-konference og eksempelprojekter.

Folder 2. udbudsrunde
Om Plan09s fire indsatsområder:
Hvilket liv vil vi leve?
Hvordan vil vi skabe rammerne for det gode liv?
Hvem vil være med i arbejdet?
Hvordan gennemfører vi planerne?

 

Regionale visioner og strategier - Kommunerne og den regionale udviklingsplan.
Udgivet i april 2007 i et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og Plan09.

 

Hvor skal vi hen? - Inspiration til planstrategien 2007.
Udgivet i november 2006 af Plan09.

 

Plan09 artikler i Byplannyt

Vi har samlet alle Plan09s artikler der har været publiceret i Byplannyt. Læs eller genlæs artiklerne fra 2007 - 2008.

Øvrige udgivelser

"Alle embedsmænd har et fagfelt hvor de er bedre end mig..." er en artikel i Teknik & Miljø, der indgår i debatten omkring organiseringen af samspillet mellem politikerne og planlæggerne.

Pas på - gør kommuneplanen overskuelig er en artikel i Danske Kommuner, der påpeger faren ved at miste overblikket på grund af kompleksiteten i kommuneplanarbejdet.

Digitale kommuneplaner er bare en hjemmeside - artikel i Teknik & Miljø med afsæt i Plan09s eksempelprojekt med 11 kommuner, der digitaliserer kommuneplan 2009.
"Plankultur som konkurrenceparameter "- artikel i Teknik & Miljø om Plan09s konference: "To verdener mødes" den 2. juni 2008 (læs mere om konferencen ).

 

 

 

 

Skrevet af:

08.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania