Hollandske traditioner for kreative løsninger

Her kan du læse evalueringen af studieturen.


Styregruppen og arbejdsgruppen tog sammen på tre dages studietur til Holland. Målet var at få ny inspiration til at planlægge motorvejes nære omgivelser.

Deltagere
På studieturen deltog fra Vejdirektoratet Ole Kirk, udvalgte deltagere fra styregruppen og arbejdsgruppen og konsulenter fra Møller og Grønborg Dennis Lund og Katrina Wiberg.

Intensivt program med mulighed for at tale sammen
Programmet var intensivt og indeholdt både stop ved forskellige motorvejsprojekter i byer og møde med en Hollandsk kommune. Det var vigtigt for dette intensive program at deltagergruppen ikke var for stor. 9 deltagere var med, og det gjorde gruppen mobil. Desuden gav det mulighed for at alle kunne nå at tale sammen.

Hollandske specialiteter
Holland er kendt for at gribe planlægningen meget pragmatisk an og laver ofte løsninger, der går ud over det man kan forestille sig at er muligt i dansk kontekst. Den høje arealudnyttelse i Holland, har affødt en tradition for kreative og pladsoptimerende løsninger. Hollænderne er også gode til at skabe forståelse for de store projekter, ved hjælp af informationspavilloner og forskellige former for borgerinddragelse og på et meget tidligt tidspunkt.

Kontakt til et søsterprojekt
Vi mødte på turen planlæggere og vejingeniører fra Utrecht Kommune, der i et større motorvejs- og byudviklingsprojekt har udfordringer som minder om den case vores projekt berører. I Utrecht er de en del længere fremme i processen. Dette møde gav derfor god inspiration og lyst til fortsat sparring.

Omhyggelig planlægning gav godt resultat
Studieturen som metode i et stort og tværfagligt arbejde har alle deltagere oplevet som meget givende. Alle deltagere får en fælles referenceramme og inspiration, som adskiller sig væsentligt fra det man kan nå frem til ved traditionelle møder. For at en studietur skal blive en succes kræver det meget omhyggelig planlægning, og det er en stor fordel at have en organisator der kender omgivelserne.

Skrevet af:

19.02.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania