Workshops - fra analyse til plan og administration

For at sikre at projektets resultater omsættes til retningslinier og anvendes i sagsbehandlingen er der gennemført to workshops

Det afsluttende workshopforløb med fokus på formulering af retningslinjer og brug af landskabsanalyserne og de formulerede retningslinjer i sagsadministrationen er nu gennemført.

 

Forløbets formål har været tredelt:

  • at skabe bred forankring af det gennemførte landskabs-analysearbejde blandt kommunens planlæggere og sagsbehandlere.
  • at give kommunes medarbejdere mulighed for i fællesskab at formulere retningslinjer, som rummer den information, som er relevant i det daglige arbejde.
  • at styrke sagsbehandlernes brug af de bagvedliggende landskabsanalyser og retningslinjerne i sagsbehandlingen.
15 medarbejdere fra kommunens landbrugs-, byggesags-, natur-, vand- og planlægningsteams deltog i et forløb bestående af to workshops. På første workshop blev der arbejdet med formulering af kommuneplan- retningslinjer for natur og landskab. På anden workshop blev de formulerede retningslinjer og det bagvedliggende landskabsanalysearbejde testet på to konkrete sager fra kommunens daglige administration – en landbrugssag og en byggesag.

Opbygningen af workshopforløbet er tænkt således, at det kan benyttes til formulering af retningslinjer for en bred vifte af kommuneplantemaer både i Morsø Kommune og som inspiration for andre kommuner.

Workshopforløbets indhold og forløb er nærmere beskrevet i ”Drejebog for workshopforløb”.

Skrevet af:

23.04.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania