Intern workshop gav fælles forståelse

Her kan du læse evalueringen af den interne workshop.


Den interne workshop udgjorde startskuddet til projektet, og det var første gang projektdeltagerne var samlet. Deltagerne var styregruppen, arbejdsgruppen og en ekstern oplægsholder.

Deltagere
På den interne workshop deltog ekstern oplægsholder fra Aalborg Universitet Henrik Harder Hovgesen, styregruppen, arbejdsgruppen og konsulenter fra Møller og Grønborg Dennis Lund og Katrina Wiberg.

Målsætning
Workshoppen var tilrettelagt af plankonsulenten, der som forberedelse bl.a. havde fotograferet hele den nye motorvejs linjeføring. Målet med workshoppen var at alle projektets deltagere skulle få en fælles forståelse af opgaven. Motorvejens linjeføring gennem by og landskab giver nogle store rumlige udfordringer, og det var vigtigt at give alle et fælles afsæt.

For lidt tid
Workshoppen forløb godt. Den var fint struktureret, og der var god balance mellem oplæg og gruppearbejde. Der var først oplæg fra konsulent og ekstern oplægsholder, og derefter fulgte arbejdet i grupper. Samlet set var de afsatte 6 timer ikke nok til hele workshoppen. Der bør beregnes ekstra lang tid til grupper der ikke i forvejen kender hinanden, og som oven i købet skal løse en ny type opgave. Emnet og opgaven kunne godt have begrundet at lave en 2 dages workshop.

Fagligt input
Den eksterne oplægsholder kom med et godt fagligt input, men deltog ikke under det efterfølgende gruppearbejde, hvor flere savnede de input han kunne have bidraget med.

Resultater
Gruppearbejdet udmøntede sig i analyser af motorvejsstrækningens forskellige omgivelser. Konsulenterne udformede efterfølgende en publikation, hvor de mange input blev omdannet til diagrammer. Det har for flere af gruppedeltagerne været svært ved at genkende denne omdannelse af deres gruppearbejde, og diagrammerne er ikke blevet benyttet meget efterfølgende. Alle var dog positive overfor workshoppen som en metode til at sætte gang i et projekt der på så mange måder er nyt, både generelt og konkret for Silkeborg.

Skrevet af:

19.02.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania