Mellemland - fornyet tidsplan

Tidsplanen fornyes som følge af forlig om motorvejens strækning gennem Silkeborg.

Ny situation:

D. 3/12 indgik regeringen et forlig om motorvejens fokusstrækning gennem Silkeborg.

”Partierne har aftalt, at projektet udformes som beskrevet i den supplerende VVM-redegørelse fra oktober 2008 og med følgende tilvalg: Støttevægge øst for Oslovej i begge sider, støttevæg i vestsiden langs boligområdet Højmarkstoften, stibro nord for Nordre Højmarksvej og cykelstier langs nyanlagte kommuneveje.

Partierne har endvidere besluttet, at der ud for boligområdet Gødvad Bakke etableres overdækning af motorvejen for at reducere barrierevirkningen og begrænse de visuelle gener af motorvejsanlægget.

Partierne har desuden besluttet at give Silkeborg Kommune tilsagn om, at staten vil bidrage til en eventuel ny lokalvejsbro over Gudenåen med 130 mio. kr. (07-priser), såfremt kommunen en gang i fremtiden, efter 2020, måtte ønske at udskifte den eksisterende bro med en ny bro.” (fra pressemeddelelsen fra Transportministeriet, d. 3/12 08)

Ny tidsplan

Med dette nye input til vores projekt har vi fået en ny tidsplan på benene. Det betyder jo store ændringer i typologiudviklingen og oplevelsen af sekvenserne gennem Silkeborg på fokusstrækningen.

1. Materiale fra Møller og Grønborg:
Efter aftale med Møller og Grønborg, så laver de et samlet materiale til os der indeholder landskabsanalysen, sekvensbeskrivelsen og typologierne. Det gør de færdigt til den 15. januar hvor vi kobler det til vores kommuneplan. Hvordan typologierne smitter af på vores rammebestemmelser kan vi nok ikke svare på i denne planperiode. Motorvejens planlægning og anlæg strækker sig over mindst to planperioder, og det gør det muligt for os at lade Mellemland-projektet til at få indflydelse når vi reviderer kommuneplanen.

2. Workshop 2
Workshop 2 skal foregå indenfor offentlighedsfasen, og gerne sidst i februar. Her skal som planlagt være deltagelse af nabokommuner, styregruppe og evt. andre plan09 eksempelprojekter. Vi forestiller os også at den offentlige formidling af projektet og deres mulighed på tilbagemelding skal foregå her, og være en integreret del af kommuneplanens offentlighedsperiode.

3. Projektevaluering og afslutning
Afslutning af projektet og evalueringen vil vi gøre efter kommuneplanens offentlighedsfase. Vi forestiller os at kunne evaluere og afslutte i marts. 

 

Skrevet af:

19.02.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania