Gæstepanel på hårdt arbejde

Tæt samarbejde mellem de lokale studiekredse og et gæstepanel af forskere og planlæggere om udvikling af strategiplaner (områdeplaner)

Formålet med at inddrage gæstepanelet i eksempelprojektet var at bringe inspiration udefra ind i de lokale studiekredses arbejde med strategiplaner for hver af de fem delområder. Kommunen havde på forhånd udarbejdet et oplæg til gæstepanelet, som beskrev opgaven.

Læs også om:

Gæstepanelets kompetencer

Gæstepanelets sammensætning sikrede at følgende kompetencer var tilstede i gruppen:

 • Åben land-planlægning
 • Landskabsanalyser
 • Natur
 • Skovdyrkning
 • Kulturhistorie og –miljøer
 • Landbrug og lokalisering af landbrugsbygninger
 • Landskabsplanlægning

Gæstepanelets arbejdsproces

Gæstepanelet arbejdede hver dag med et nyt delområde efter følgende model:

Morgen: Orientering om delområdet samt gennemgang af Per Stahlschmidts landskabsanalyse.

Formiddag: Besigtigelse af delområdet, diskussion af indhold i udkast til gæstepanelets strategiplan.

Eftermiddag: Diskussion og udarbejdelse af udkast til gæstepanelets strategiplan

Aften: Gensidig præsentation: Først præsenterede den lokale studiekreds sit udkast til strategi. Derefter præsenterede gæstepanelet sit udkast. Efterfølgende debat, spørgsmål, sparring og videre ideudvikling.

 

Gæstepanelet blev hver morgen præsenteres for fokuspunkter i den lokale studiekreds strategiplan, men selve planforslaget blev holdt hemmeligt for gæstepanelet for at sikre, at der blev udarbejdet to alternative planer. Der var dog overraskende store overensstemmelser mellem studiekredsenes og gæstepanelets planer.

Eksempler på resultater

Der blev udarbejdet strategiplaner for alle fem delområder. Se eksempler fra Lihme Sogn:

Der blev efterfølgende arbejdet videre med opsamlinger på oplæg til strategiplaner for de øvrige delområder. Strategiplanerne danner baggrund for kommuneplanforslaget i de fem delområder.

 

Erfaringer fra processen

Deltagerne på workshoppen har opsummeret erfaringer fra en lang og krævende arbejdsuge:

Stor overensstemmelse mellem strategiplaner fra hhv. studiekreds og gæstepanel

 • Der er overraskende stor overensstemmelse mellem studiekredsens strategiplan og planen fra gæstepanelet.
 • Et velfungerende gæstepanel er vigtigt for at kunne nå et godt produkt på den korte tid, gæstepanelet havde til rådighed.
 • Gæstepanelet var positivt overrasket over studiekredsenes harmoni på trods af interesseforskelle. Dette skal formentlig tilskrives den lange proces' mange møder med tid til at lære hinanden at kende.

Gensidig respekt og læring mellem studiekredse og gæstepanel

 • Stemningen på workshoppen var afslappet og med gensidig læring studiekredsene og gæstepanelet imellem. Det er vigtigt at fokusere på workshoppen som studiekredsenes mulighed for at få yderligere input til deres strategi fra en bred vifte af fagpersoner og ikke en eksamen på eget produkt.
 • Respekten for lokal viden og engagement samt viljen til at lade sig inspirere udefra er en vigtig forudsætning.

Adskilte arbejdsprocesser en nødvendighed

 • "Hemmeligholdelse" af studiekredsenes produkt for gæstepanelet, dog med fokuspunkter til emnerne, fungerer godt til bred inspiration, der alligevel er målrettet studiekredsenes behov.
 • Omvendt fik gæstepanelet Resens produkt forud for mødet, hvilket gav tid til mere nuanceret feedback fra gæstepanelet. Arealmæssigt var studiekredsen i Resen dog også mindre.
 • Det fungerer fint, at det er studiekredsens strategi der præsenteres først og gæstepanelets bagefter. På den måde drejes præsentationen af gæstepanelets plan over mod studiekredsens behov.
 • Det er fint, at gæstepanelet ikke er enige i alle elementer, så længe forskellene præsenteres efter deres kompromisprodukt. Det øger blot inspirationen.

Tidskrævende forarbejde og opfølgning – og hård arbejdsproces

 • Kommunens repræsentanter i projektet har et stor opgave frem til workshoppen med at skrive og strukturere arbejdspapiret til studiekredsene, så studiekredsene kan koncentrere sig om indholdet.
 • Planlægning af workshoppen med besigtigelser, forplejning, udarbejdelse af planer, præsentationer m.m er enormt ressourcekrævende, når man vælger at gennemføre et møde hver dag i en uge. Fredag er alle meget trætte.
 • Det er vigtigt at studiekredsene har tillid til, at kommunen vil yde den nødvendige støtte og tage stor del i at skabe et produkt til præsentation på workshoppen. Som udviklingsprojekt med stor vægt på proces, er målene ikke tydelige langt frem i tiden. Det svarer lidt til at lade sig føre med bind for øjnene gennem en labyrint. Omvendt skærpes de øvrige sanser undervejs og samlet set øges kvaliteten af produktet.

Skrevet af:

20.11.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania