Materiale fra første del af analysefasen

Aalborg er i øjeblikket ved at afslutte arbejdet med en hvidbog/byrapport, der beskriver kvaliteter og forskelligheder for kommunens byer.

Byrapporten beskriver kvaliteter og forskelligheder for 40 byer. Bybeskrivelserne bygger blandt andet på tre analyser: 

  • Flytteanalysen: flytteanalysen beskriver både Aalborgs tilflyttere og fraflyttere. Desuden indeholder analysen data over det interne flyttemønster i Aalborg kommune. Det interne flyttemønster er blandt andet beskrevet på baggrund af områdetyper (fx landområde, by med 200-499 indbyggere osv.).
  • Bystatistik: For de 40 byer i Aalborg kommune der har over 200 indbyggere. Der er indsamlet forskellige data så som uddannelsesniveau, kvadratmeterpris, virksomheder mm for de 40 byer. Desuden er der foretaget en indeksering af byerne indenfor tre kategorier: befolkningsvækst, ejendomspriser og indkomst.
  • Pendlingsanalyse: Viser pendlingen mellem sognene i Aalborg Kommune og pendling til og fra kommunen.

Du kan hente analyser og rapporter i materialeoversigten .

Udover ovenstående analyser baseres bybeskrivelserne på en bykvalitetsvurdering baseret på besigtigelse og registrering af byerne. Sammenhængen mellem byerne beskrives med GIS-kort.

Den videre proces

Hvidbogen og bykvalitetsvurderingen offentliggøres på et møde for repræsentanter for kommunens samråd og borgerforeninger d. 30. april 2008. I slutningen af april gennemføres 6 fokusgruppeinterviews, som det kvalitative input til Aalborgs byanalyse. I løbet af maj suppleres fokusgruppeinterviene med en kvantitativ telefoninterviewanalyse og på den måde skabes der baggrund for at drøfte bynetværk og fremtidig byroller med samvirkerne efter sommerferien. Interviewene tilrettelægges på basis af hvidbogens resultater. "Vi er spændte på at se borgernes reaktioner på analysearbejdet." Fortæller Jesper Schultz fra Aalborg Kommune.

Oplæg og andet materiale

Jesper Schultz præsterede projektet og gav en status på det hidtidige arbejde med et oplæg på Planlovsdage 2008.

Skrevet af:

14.05.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania