Arbejdsprocessen i Helsingørs Plan09 projekt

Helsingør Kommune har beskrevet deres arbejdsproces under Plan09 projektforløbet. Læs bl.a. om kortlægning af fortætningspotentiale.

Aktuelle byggeprojekter kontra visioner om fortætning

I forbindelse med et aktuelt byggeprojekt inden for det nordvestlige område er der afholdt møder mellem kommune og bygherre. Mødernes formål var at videregive kommunens vision og ideerne omkring Plan09-projektet til bygherrerne. Mødet synliggjorde de forhindringer der kan være ved formidling og gennemførelse af fortætningsprojektet. Det skyldes i høj grad de mange forskellige ejere, der er i områderne, og inddragelsen af dem i den videre proces.

Kategorisering af fortætningspotentiale

I den fysiske analyse blev alle områder i Helsingør kategoriseret i tre kategorier efter deres fortætningspotentiale.

 
  • Områder med stort potentiale for fortætning
  • Områder der kan fortættes, men som ikke på nuværende tidspunkt prioriteres
  • Områder hvor fortætning er udelukket

Fire områder med stort potentiale for fortætning blev udpeget.

To der har tæt forbindelse til Teglstrup hegn, og to hvor der kan bygges videre på nærheden til bykernen og vandet. De fire områder vil i det videre arbejde blive kvalificeret og eksemplificeret genem visualiseringer og en rapport.

Det er ikke overraskende i sig selv, at det er netop disse fire områder som er udvalgt. Men det at udefrakommende ser på byen med nye øjne har en særlig kvalitet. Idéerne for områderne er i første omgang er ikke begrænset af hvad der IKKE kan lade sig gøre. Det betyder selvfølgelig også, at der i forlængelse af konsulenternes arbejde skal ske en viderebearbejdning i kommunalt regi.

Konsulentfirmaerne har ligeledes taget fokusgruppen med ud i de fire fortætningsområder. Målet var at få feed-back på de første ideer til fortætning og få en diskussion af stedernes styrker og svagheder.

Inddragelse af fokusgruppe

 

Inputtet til den etnologiske analyse kom delvis gennem en fokusgruppe, som bestående af borgere fra kommunens borgerpanel og potentielle tilflyttere. Fokusgruppen var repræsentanter for "De kreative iværksættere", som kommunen ønsker at tiltrække flere af. Fokusgruppen var sammensat med repræsentanter fra forskellige livsfaser.

Gennem interviews og workshops med billed- og kortøvelser beskrev fokusgruppen plusser og minusser ved Helsingør.

Udvælgelse af konsulenter

Den fysiske analyse er bærende for fortætningsprojektet derfor blev arkitektfirmaet Entasis som varetager den fysiske analyse udvalgt først. Med henblik på samarbejde mellem konsulentfirmaerne og en bedre integration af de to analyser, deltog Entasis i udvælgelsen Hausenberg, som rådgivningsfirma til den etnologiske delundersøgelse.

Skrevet af:

13.02.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania