Kommuneplan 2009 i Helsingør

Anbefalingerne og de fire fortætningsområderne fra Plan09-projektet er indarbejdet i Helsingør Kommuneplanforslag.

 

I forbindelse med forslaget til Kommuneplan 2009 er anbefalinger og udpegninger af fortætningsområderne fra Plan09-projektet blevet indarbejdet i såvel redegørelse som hovedstrukturen.

Det generelle mål om ikke at udlægge nye arealer til byformål i det åbne land og målene med Plan09-projektet er indarbejdet i redegørelsen om byområderne.

Målene er, at:
  • skabe en tættere by med udvikling af ”fremtidens by” med spændende, grønne og mangfoldige byområder uden for bykernen,
  • tiltrække og fastholde borgere og erhverv med gode rammer for liv og arbejde. Innovation og nye tiltag skal fastholde og tiltrække borgere og virksomheder,
  • øge kvaliteten af byens rum, hvor Helsingørs byrum skal styrkes og udnyttes til gode rammer for leg, bevægelse, kreativitet og byliv,
  • skabe bedre sammenhæng gennem fysiske forbindelser, som cykel- og gangstier, der binder byen sammen og viser borgere og besøgende vej til havet og naturen.

I hovedstrukturen for byområderne er de overordnede udviklingsstrategierne angivet, mens rammerne i forskellig grad er tilpasset Plan09-projektet. Generelt er de dog tilpasset således at omdannelsen ikke forhindres. Hvor noget mere konkret har kunnet indarbejdes i rammerne er dette gjort, som f.eks. mulighed for etablering af en sti eller mulighed for tæt-lav bebyggelse.

Det er ikke alle ideerne i Plan09-projektet, der er praktisk eller politisk realiserbare. Derfor kræve det en yderligere bearbejdning af de enkelte områder, hvor der tages stilling til ideoplæggets strategier og tiltag. Eksempelvis vil der for Helsingør Erhvervsområde, være et stykke arbejde med at klarlægge i hvilken retning området skal udvikle sig.

Planlægningen i de fire udpegede områder begrænser sig derfor ikke tidsmæssigt til kun at gælde i denne planperiode, men vil strække sig ind i de kommende perioder også.

Skrevet af:

22.09.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania