Igangsættende møde og procesplan

Plan09 eksempelprojektet ”Helheder og kompetencer i det åbne land” blev igangsat den 7. marts 2008. Læs om mødet og processen nedenfor.

Formålet var at præsentere aftalen mellem Morsø Kommune og Plan09, at skabe klarhed om rammer og retning for projektet og at diskutere formål, indhold og sammenhængen med kommuneplanen.

Efter præsentationen blev de overordnede projektrammer gennemgået og sammenhængen mellem Plan09 projekt og Kommuneplanarbejdet blev præsenteret.

Til belysning af metode og hjælp til detailplanlægning af det videre forløb blev der arbejdet med et kvalitets- og potentialespil på store spilleplader med Mors som underlag. Efter kortlægning af stærke og svage områder blev disse sat ind i et udviklingsperspektiv i forhold til turisme, ferie og fritid. Se illustrationer af spillet (pdf). Afslutningsvis blev det videre forløb gennemgået i detaljer, herunder forventningerne til samarbejdet og indholdet i landskabsuddannelsen.

Skrevet af:

19.02.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania