Landskabskarakterkortlægning - kort fortalt

Kortlægningen er afsluttet. Skab dig et hurtigt overblik over processen fra analyse til anbefalinger til planlægningen

Efter løbende overvejelser igennem projektforløbet, omkring behovet for landskabsanalysens omfang, er landskabsanalysearbejdet nu afsluttet med gennemførelse af en fuld landskabskarakterkortlægning af hele Mors.

Øen er inddelt i 15 landskabskarakterområder og kystforlandet er afgrænset. For hvert område er udarbejdet en landskabskarakterbeskrivelse og – vurdering. Der er fastlagt strategiske mål og formuleret anbefalinger til planlægningen. De strategiske mål er et udtryk for, hvordan et område set udfra et landskabeligt synspunkt bør udvikle sig – bør det beskyttes, vedligeholdes, forbedres eller kan det ændres. Anbefalinger til planlægningen er konkrete input til hvordan planlægning og administration kan sikre, at et givet landskabsområde udvikler sig i den ønskede retning.

Som input til karakterbeskrivelser og vurderinger er benyttet de faktaark, som blev udarbejdet i starten af projektet. Faktaarkene giver overblik over hvilke kulturhistoriske, geologiske, natur- og friluftsmæssige kvaliteter, de enkelte karakterområder rummer, samt hvilke områder kommunens borgere især sætter pris på. Sidstnævnte er indsamlet på en workshop, som blev afholdt i starten af projektforløbet. De nævnte kvaliteters oplevelsesmæssige betydning for landskabet er vurderet i forbindelse med feltbesigtigelserne og på den måde indarbejdet i landskabsanalysen.

For at sikre en forankring af projektet i kommunen er inddraget 4 ”nøglepersoner” fra kommunens forskellige fagteams i feltarbejde, beskrivelse, vurdering og formulering af anbefalinger til planlægningen. Beskrivelser m.v. er udarbejdet af de fire nøglepersoner for at sikre, at alle opnår erfaring med landskabsarbejdet og kan videreformidle indholdet til deres kollegaer.

Skrevet af:

23.04.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania