5 kommuner, 5 borgmestre og 5 pointer

Fem kommuner har med støtte fra Plan09 kastet sig ud i eksperimenter med deres egen plankultur. De synes, de er vokset fra den gamle model og forsøger at udvikle sig i en ny retning.

 

Plan09 har interviewet de fem borgmestre fra de fem kommuner. Her kan du læse om de fem lokalpolitiske erfaringer og deres engagement:

Interview med Bo Andersen - Faaborg-Midtfyns borgmester
Interview med Kaj Petersen - Guldborgs borgmester
Interview med Mogens Gade - Jammerbugts borgmester
Interview med Ole Bjørstorp - Formanden for VestegnSamarbejdet, Ishøjs borgmester
Interview med Peter Thyssen - Rådmand i Århus
Du kan også downloade artiklen samlet  - i en læsevenlig PDF.

Eller læse "de fem pointer", som Plan09 har uddraget af de 5 interview:

5 pointer - samlet af Plan09

Interviews med de fire borgmestre og en rådmand viser - trods projekternes forskellighed - tydelige fællestræk.

1. pointe

Kommunerne er lede og kede af de gamle slagsmål med Tordenskjolds soldater. Og af sur kritik. De vil gerne have ildsjæle og interesseorganisationer med ind i et mere forpligtende - og sjovere og anderledes - samarbejde. Og det skal være på et meget tidligere tidspunkt end før. Et tidspunkt, hvor fronterne endnu ikke ligger fast, og hvor modstandere kan mødes under mere uforpligtende forhold end ellers. Som Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune, siger:
"Den gamle måde at gøre det på var nok for destruktiv og forudsigelig. Kommunen sender noget ud og får en masse destruktive svar. Det er jo aldrig dem, der råber hurra, der skriver ind, men kun de sure. Vi har vendt bøtten om."
Den gode pointe er, at kommunerne tillægger inddragelsen af borgerne stor vægt. "
Det giver mere ejerskab at blive involveret,"
siger borgmester Kaj Petersen fra Guldborgsund.

2. pointe

Større events og spektakulære begivenheder er kommet for at blive. Tre af de fem kommuner skabte iøjefaldende arrangementer for at fange borgernes opmærksomhed og servere komplekse planlægningsstrategier på en festligere og mere engagerende facon. Events som Guldborgsunds Galathea-ekspedition får stor pressedækning og skaber opmærksomhed på politiske processer og det politiske arbejde, og folk med noget på hjerte kan komme af med det. Events kan skabe kontakt til borgerne og sætte en folkelig interesse i gang, som man kan bygge videre på. Så kan kommunerne overveje, hvor langt ud ad den tangent, de vil gå.

3. pointe

De nye kommuner er så store, at politikernes rolle er forandret.
"Vi har fået meget større afstande i vores kommune," siger borgmester Bo Andersen fra Faaborg-Midtfyn og fortsætter: "Vi kender ikke hver en krog som før og har ikke de lokale "gidsler", som er valgt i hver sin landsby."
Derfor må borgerne inddrages som ambassadører og "medarbejdere" og fortælle, hvad de ved og mener. Hos politikerne er der opstået et behov for at legitimere deres arbejde gennem borgerinddragelse i højere grad end før, fordi de skal træffe beslutninger på et højere niveau og være mere strategisk tænkende og helhedsorienteret.

4. pointe

Borgerinddragelse er det store nummer i hele landet. Derfor er det så meget desto vigtigere, at politikerne siger klokkeklart, at de i sidste ende har ansvaret for og retten til at træffe beslutninger. Derfor skal rammerne for aktørernes indflydelse sættes tydeligt, så politikerne efter de brede processer, kan og tør træffe beslutninger. De skal træde et skridt tilbage og prioritere konkret mellem alt det fantastiske, uundværlige og helt utroligt vigtige, der kommer på bordet fra entusiastiske borgere og interesseorganisationer.

5. pointe

Før kommunerne sætter alle deres processer og events i gang, må de finde ud af, hvad de egentlig vil med slutresultatet. Det behøver ikke være det samme alle steder. De fem projekter viser, hvor fuldstændigt forskelligt, sagen kan gribes an. For eksempel har Jammerbugt og Århus gjort det modsatte af hinanden. Jammerbugt begyndte hele processen med at diskutere de brede politiske principper og blive klogere på den nye storkommune, uden at sætte geografi på. I Århus satte man sig ned omkring et kort med en række helt konkrete interessekonflikter på dagsordenen og udformede konkrete bud på fysiske løsninger.
Pointen er, at der ikke findes én facitliste at slå op i, men at kommunerne har frihed til at gøre, som de hver især foretrækker.

Tilbage til de fem eksempelprojekter fra 1. runde

 

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

 

Plan09
Sekretariatet
Haraldsgade 53
2100 København Ø
tlf. 72 54 47 81
Plan09@blst.dk

Skrevet af:

18.02.08

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania