Århus Kommune

Eksempelprojektet så på nærdemokrati og nye planprincipper i storbyens landområder. Udfordring lå bl.a. i ønsket om en massiv befolkningstilgang, der forudsætter 50.000 nye boliger.

Kort om Århus som eksempelprojekt

Århus Kommune ville vise, hvordan kommunerne kan arbejde seriøst med planlægning i det åbne land efter de har overtaget denne opgave fra amterne. Vel at mærke i et storbyområde, hvor der er stort pres på naturområder og landskaber. Opgaven blev bl.a. baseret på et elektronisk borgerpanel, der indkredsede borgernes brug af naturen og det åbne land. Målet var at undersøge om der var forskel mellem den holdning befolkningen har til fx det åbne land i forhold til den adfærd de udviser.

Læs projektplanen (pdf)
Læs borgerpanelundersøgelse (pdf)
Læs også bilagsrapporten til holdningsundersøgelsen (pdf).
Et er planstrategien, noget andet er processen bag tilblivelsen af strategien. Den kan du læse udførligt om her.
Download en printvenlig opsamling af eksempelprojektet (pdf) (fra publikationen "Plankultur i udvikling").

Projektets aktiviteter omfatter bl.a.:

  • En offentlig fremlagt køreplan for planstrategiprocessen.
  • Interviewrunde og dialogmøder med udvalgte organisationer, foreninger, råd, fagfolk mfl. (Århus Amt, forskningscentre, landbruget, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet mfl.) for at indsamle viden.
  • Kortlægning af borgernes brug af det åbne land og holdninger til udviklingen i det åbne land, vha. et elektronisk borgerpanel.
  • Strategioplæg, der blev udarbejdet af de nævnte organisationer, foreninger osv., og som præsenteredes på en byrådskonference.
  • Udarbejdelse af en planstrategi med illustration af fysiske indsatsområder, således at strategien også fungerede som kommunens indspil til idefasen i 2007 vedr. den statslige vand- og Natur 2000-planlægning.
  • Endelig lagde Århus Kommune op til, at regionplanens mål og retningslinier for det åbne land blev indarbejdet i kommuneplanen, samtidig med styrkelse af borgerinddragelsen ved at arbejde med de bynære landområder opdelt i afgrænsede "lokalområder".

Læs det 172 sider lange udkast til planstrategien eller læs den den kortere version (20 sider).  
Gå direkte til den korte beskrivelse af Århus Kommune som Plan09 eksempelprojekt.
Gå direkte til interviewet 5 kommuner og 5 pointer med bl.a. Peter Thyssen, rådmand.

Plan09-kontaktperson:   

Illustration: Århus Kommune

Århus Kommune har i planstrategien ved hjælp af GIS-analyser skabt et overskueligt kort, der viser de mulige konflikter mellem ønsker om fremtidig byvækst og eksisterende landbrug i kommunen.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

 

Plan09
Sekretariatet
Haraldsgade 53
2100 København Ø
tlf. 72 54 47 81
Plan09@blst.dk

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania