Planloven er breaking news. Det er sjældent at planloven står øverst på mediernes spisesedler, men det gjorde den i sidste uge, hvor regeringen lancerede en række initiativer, der tilsammen har til formål at skabe en bedre balance i landet.

Det er en blandet landhandel med store og små initiativer på mange forskellige felter, og det kan helt ærligt være svært at få det fulde overblik. Men nogle af initiativerne udspringer af den igangværende planlovsevaluering, heriblandt en række perspektivrige forslag, der skal styrke bymidterne.

Godt nyt for provinsbyerne
Mange byer kæmper en sej kamp for at tiltrække liv og aktivitet. De affolkes stille og roligt idet handelen flyttes til storcentre og over på nettet. Det er et problem – for bymidterne er identitetsskabende, de indeholder værdifuld kulturarv og de tilbyder handelsmuligheder for dem, der ikke har adgang til bil.

.. bymidterne er identitetsskabende, de indeholder værdifuld kulturarv og de tilbyder handelsmuligheder for dem, der ikke har adgang til bil.

Derfor er det rigtig godt at der findes et partnerskab for levende bymidter, der for ganske nyligt offentliggjorde deres resultater. Deres anbefalinger er mange og spænder fra etablering af bymidtesamarbejder til nye byfornyelsesmidler og etablering af et nyt videnscenter. Hvis du vil vide mere kan du stadig nå at deltage i deres gratis webinar 15. juni.  

I regeringens udspil fra sidste uge foreslås krav om planlægning for bymidter, et 5-årtigt stop for planlægning af nye aflastningsområder, fribykommuneforsøg og tilskud til borgerdrevne dagligvarebutikker i landsbyer.

Læs regeringens udspil: Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfnud

Planlægning for bymidter og fribykommuneforsøg
Regeringen vil indføre et plankrav om udviklingsstrategier for bymidterne. Det er en rigtig god ide. På den måde kan kommunerne målrette deres investeringer og de kan understøtte liv og handel. En strategi kan nok ikke vende udviklingen, men med en robust strategi kan kvaliteterne fastholdes og fejlinvesteringer kan undgås. Strategien skal udvikles i samarbejde med de lokale interessenter og det bliver muligt at søge om at blive frikommune. I så tilfælde vil man f.eks. kunne lave forpligtende bysamarbejder, hvor alle midtbyens aktører forpligtes til at deltage. Det er en model man kender i mange andre europæiske lande.

Stop for planlægning af nye aflastningsområder og tilskud til borgerdrevne butikker
I byplanlaboratoriet har vi advaret kraftigt mod den sidste planlovsændring, der i 2017 førte til flere aflastningscentre udenfor bymidterne. Det har konsekvenser at placere detailhandel uden for bymidten, f.eks ud til motorvejen. Det kan godt være, at vi får billigere varer, men der er også omkostninger for os alle. Vi får endnu flere tomme butikker i bymidterne – og det koster penge at renovere og omdanne dem til noget nyt. Samtidig bliver bilafhængigheden større og rejsetiden stiger til ca. det dobbelte, hvilket ikke er i tråd med klimamålene. Derfor er vi meget glade for, at den mulighed stoppes – i første omgang i en 5-årig periode.

Jeg håber at det blot er et startskud. Samtidig håber jeg at staten vil støtte kommunerne med netværk og erfaringsudveksling og at de vil være med til at starte et nyt videnscenter, som partnerskabet for levende bymidter foreslår.

Regeringen foreslår desuden en pulje, der kan støtte borgerdrevne dagligvarebutikker i landsbyerne. Det er også et rigtig godt initiativ, for det har vist sig at det er helt afgørende for den lokale livskvalitet og bosætning.

Bymidterne længe leve
Regeringens forslag på dette felt er virkelig gode. Men er der penge nok? Det er træls at bringe på bane, men det er faktisk afgørende for gennemslagskraften. Og det er træls for kommunerne, hvis de skal lægge strategier, de ikke kan følge op på. Jeg håber at det blot er et startskud. Samtidig håber jeg at staten vil støtte kommunerne med netværk og erfaringsudveksling og at de vil være med til at starte et nyt videnscenter, som partnerskabet for levende bymidter foreslår. Mon ikke det er planen? For det er virkelig en stor mundfuld. Men når alt kommer til alt så er jeg meget optimistisk på provinsbyernes vegne. Det er ikke så dårligt, når planloven er breaking news.


Læs også Ellen Højgaard Jensens kommentarer til regeringens udspil i hhv. Altinget og Byrumsmonitor.

Nye hårdtslående værktøjer til kommunalpolitikerne skal sikre en grønnere udvikling af de danske byer. Altinget 2. juni 2021

Regeringen vil indføre nye planlovskrav for bymidter, sløjfe aflastningscentre og lave fribyforsøg. Byrumsmonitor 27. maj 2021

2 comments

  1. Hanne 3 juni, 2021 at 13:21 Svar

    Spændende, godt at blive holdt ajour og kan der også sælges “kultur /foreningsliv” fra de borgerdrevne butikker ?

  2. Ellen Højgaard Jensen 7 juni, 2021 at 15:38 Svar

    Hej Hanne

    Godt spørgsmål. Tak for det. Puljen er ikke udmøntet endnu, så det er svært at sige. Den henvender sig nok primært til dagligvarehandel, men kultur og foreningsliv kan knyttes til butikken som centralt mødested, tænker og håber jeg. Det bliver spændende at følge

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *