Regeringen vil indføre nye planlovskrav for bymidter, sløjfe aflastningscentre og lave fribyforsøg

Regeringen vil indføre nye planlovskrav for bymidter, sløjfe aflastningscentre og lave fribyforsøg

OVERBLIK i Byrumsmonitor
af Frederik Buhl og Kristensen og Emil Valdimarssen, 27. maj 2021

Regeringen har i et udspil tirsdag præsenteret sine planer om at indføre krav i planloven om strategisk planlægning for bymidter, et 5-årigt stop for planlægning af nye aflastningsområder og en fribyforsøgsordning. Dansk Byplanlaboratorium klapper i hænderne, men efterlyser statslig hjælp og flere midler.

Det er i disse dage sæson for både pollen og regeringsudspil.

Dagen efter at regeringen lancerede ’Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling’, er udspilsfeberen nået til Jylland, hvor regeringen på et pressemøde i Foulum ved Viborg torsdag eftermiddag har præsenteret endnu et udspil, der fokuserer på land og by under navnet ’Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund’.

»I dag præsenterer vi de næste skridt i den indsats, der skal give folk en tro på, at man har frit valg til at bosætte sig der, hvor man vil: i landet og i byen, i købstæderne, i stationsbyerne rundt omkring. Valget er op til den enkelte, men for at det skal blive det, kræver det politisk handling,« sagde indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) på pressemødet.

Han flankerede sammen med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) statsminister Mette Frederiksen (S).

Udspillet kommer vidt omkring, og mens store dele af pakken centrerer sig om uddannelse og kultur, varsles der også store ændringer for bymidter og lokalsamfund.

Regeringen lægger blandt andet op til at indføre krav i planloven om strategisk planlægning for bymidter, mens der skal sættes et femårigt stop for planlægning af nye aflastningsområder, og 10 bymidter skal indgå i en forsøgsordning for fribyer.

Derudover vil regeringen evaluere kommunalreformen fra 2007, som skal se nærmere på udviklingen i borgernes nærhed til offentlige tilbud, lokaldemokrati og kvalitet i de kommunale velfærdsopgaver, ligesom den vil etablere et land-by-barometer, der løbende følger udviklingen i adgang til forskellige områder.

Samtidig foreslår regeringen at oprette en byplanlægningsarkitekt-uddannelse i Kalundborg.

Byrummonitor giver dig overblikket over de største forslag på byudviklingsområdet.

Planlovskrav om strategisk planlægning for bymidter
Regeringen vil indføre krav i planloven om, at kommunerne i kommuneplanen skal udarbejde en strategisk planlægning for bymidterne med sammenhæng til kommunens øvrige strategier og i tæt samarbejde med byens private og civile aktører.

»Det er i dag ikke et krav, at der udarbejdes en udviklingsstrategi for bymidten. For at opnå en helhedsorienteret strategisk indsats for levende bymidter, bør der lokalpolitisk udarbejdes en klar strategi for udvikling af bymidten herunder med en klar sammenhæng til kommunens øvrige strategier og planer, som har betydning for bymidten,« skriver regeringen i udspillet.

Direktør i Dansk Byplanlaboratorium Ellen Højgaard Jensen var medlem af det landsbyudvalg, der tilbage i 2018 kom med et lignende forslag, og hun kalder det derfor »en rigtig, rigtig god idé«:

»Bymidterne lider rigtig mange steder i Danmark. Det er vigtigt, at de investeringer, man laver fra kommunal side, foregår bevidst, og at de tilladelser, man giver til byggeriet foregår efter en strategi,« siger hun.

Hun håber dog, at regeringen og staten vil være en aktiv medspiller, således at hele læsset ikke lægges over på den enkelte by:

»Kommunerne får brug for støtte. I Sverige har de for eksempel et centralsekretariat, som hjælper med at udarbejde og konkretisere strategier som disse. Det kunne være rigtig fint, hvis vi lavede et lignende statsligt sekretariat, således at den enkelte kommune ikke skal ud og opfinde den dybe tallerken, men kan trække på nogle fælles referencer,« siger hun og tilføjer:

»For det er ikke helt let, det her. Det koster mange kræfter.«

5-årigt stop for aflastningsområder
Det leder hen til næste regeringsforslag, der ifølge Ellen Højgaard Jensen er endnu mere presserende og kærkomment, og som kan medføre, at bymidterne ikke drænes yderligere.

Regeringen foreslår, at der indføres et femårigt stop for planlægning af nye aflastningsområder, som blev muligt i 2017, mens effekterne af de nye aflastningsområder vurderes. Derefter skal det besluttes, om der igen skal kunne udlægges aflastningsområder.

Aflastningsområder defineres i planloven som arealer, ofte i udkanten af byen, »hvor der er tilstrækkeligt kundegrundlag, blandt andet for at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten«. Siden 2017 har 23 ud af 64 kommuner uden for hovedstadsområdet planlagt for 25 aflastningscentre.

»Det er rigtig godt. Det, synes jeg virkelig, er en god tænkepause,« siger Ellen Højgaard Jensen.

Dansk Byplanlaboratorium har gennem årene – ligesom mange andre aktører og politikere – kritiseret aflastningscentre for at dræne bymidter i både egen kommune og nabokommuner.

»Grunden til, at kommunerne siger ja til aflastningscentrene er, at hvis ikke det bliver lagt i den ene kommune, siger den anden kommune ja til det. Der foregår en konkurrence. Så jeg synes, det er rigtig godt, at man ikke direkte forbyder det, men siger, at vi holder fem års pause, og så ser vi, hvad der sker. Det er en knaldgod idé,« siger Ellen Højgaard Jensen.

100 millioner kroner til 10 fribyer
Den sidste store nyhed for folk med byrumsbriller på, er, at regeringen foreslår en forsøgsordning med fribyer, hvor 10 bymidter sættes fri af eksisterende bindinger, lovgivning og praksis med henblik på at afprøve tiltag, der kan understøtte arbejdet med levende og aktive bymidter.

»Det er kommunerne og de lokale aktører, der kender de lokale og stedbundne potentialer bedst. Der er behov for at give kommunerne bedre mulighed for at tænke ud af boksen og ikke lade de gode ideer være begrænset af eksisterende lovgivning,« skriver regeringen i udspillet og fortsætter med et konkret eksempel:

»Flere kommuner efterspørger fx muligheden for at afprøve forpligtigende samarbejder som business improvement districts (BID’s), hvor private aktører engagerer sig og tager mere ansvar for forbedringer af bymidten med vedligeholdelse, afholdelse af events mv. Dette er i dag ikke muligt inden for eksisterende lovgivning.«

Det fremgår yderligere, at kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til at etablere »velfærdscentre med kommunale velfærdstilbud«.

Ellen Højgaard Jensen undrer sig over, hvad der ligger i formuleringen om, at kommunerne skal etablere velfærdscentre, men hun mener, »det er en god idé at tænke helt nyt og prøve nogle ting af«:

»Jeg synes altid, det er spændende at lave forsøg, og selv om vi laver strategier, så er vi oppe imod nogle meget store kræfter. Det er simpelthen samfundet og den måde, vi forstår bymidter på, der bliver omkalfatret. Den måde, handelen foregår på i vores byer.«

Der afsættes til fribyforsøgsordningen 100 millioner kroner mellem 2022 og 2025 til medfinansiering til fornyelse af bymidter og 30 millioner kroner til medfinansering af lokale velfærdscentre.

 

Byplanlaboratoriet mener

19. april 2024
LEDER, Byplan Nyt 1 2024

I Byplanlaboratoriet arbejder vi i 2024 ud fra en ny strategi, der både skal hjælpe os med at træffe målrettede… Læs mere
06. februar 2024
LEDER, Byplan Nyt 4 2023

To temaer kommer til at spille en langt større rolle i vores planlægning fremover. Dels hvordan byplanlægning i… Læs mere
29. August 2023
LEDER, Byplan Nyt 3 2023

Henover sommeren blev skovbrande, oversvømmelser og hagl på størrelse med appelsiner de visuelle sommerpostkort,… Læs mere
31. marts 2023
Leder, Byplan Nyt 1, 2023

Transportpolitikken har længe været domineret af silotænkning blandt politikere, myndighederne og branchen. Det… Læs mere
27. februar 2023
Byrumsmonitor 7. februar 2023Frederik Buhl Kristensen's interview med Ellen Højgaard Jensen, tidligere direktør i Dansk Byplanlaboratorium… Læs mere
15. december 2022
Jeg har lige deltaget i de danske planchefers årsmøde. I år var overskriften: Udfordringer i offentlig ledelse med løsningen af tidens… Læs mere
02. november 2022
Debatindlæg i Byrumsmonitor, 24. oktober 2022

Energikrisen har medført et akut arealbehov, som kun gør det tydeligere, hvor vigtigt det er… Læs mere
02. oktober 2022
Leder i Byplan Nyt 3, 2022

Med sommerens høje temperaturer og deraf følgende skovbrande blev spørgsmålet om, hvordan vi imødekommer… Læs mere
09. juni 2022
Leder, Byplan Nyt 2, 2022
Vi har allerede nu stor glæde af at dele lokaler med det nye sekretariat. Vi deler erfaringer og skaber synergier… Læs mere
29. marts 2022
Leder i Byplan Nyt 1, 2022

Politikere og borgere har for alvor fået øjnene op for de grønne elementer i byplanlægningen. Når… Læs mere
23. november 2021

Debatindlæg i Byrummonitor 23. november 2021
af direktør Ellen Højgaard Jensen og Jens Møller formand for Dansk Byplanlaboratorium

Der er… Læs mere
23. november 2021
Debatindlæg i Byrummonitor 23. november 2021
af direktør Ellen Højgaard Jensen og Jens Møller formand for Dansk Byplanlaboratorium

Der er… Læs mere
09. juni 2021
KOMMENTAR i Altinget, 8. juni 2021
af Ellen Højgaard Jensen, Direktør i Dansk Byplanlaboratorium

Der er mange spændende og perspektivrige… Læs mere
02. juni 2021
ARTIKEL i Altinget
af Birk Sebastian Kotkas, Journalist
2. juni 2021

I det nye udspil – Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i… Læs mere
02. juni 2021
OVERBLIK i Byrumsmonitor
af Frederik Buhl og Kristensen og Emil Valdimarssen, 27. maj 2021

Regeringen har i et udspil tirsdag præsenteret… Læs mere
13. april 2021
LEDER Byplan Nyt 1 2021

2021 bliver et skelsættende år. Danskerne har lært at tage store beslutninger i fællesskab; det bliver også… Læs mere
23. marts 2021
KOMMENTAR i Altinget 22. marts 2021

Det stigende antal biler går ud over den kollektive trafik, som folk vælger fra på grund af kvalitet… Læs mere
08. februar 2021
KOMMENTAR i Altinget 8. februar 2021Det er på tide, at klimahensyn skrives ind i planloven. Det kan det nye Indenrigs- og Boligministerium… Læs mere
04. januar 2021
LEDER Byplan Nyt 4 2020
Om hundrede år er alting glemt – eller er det? Der er sikkert ikke nogen, der kan huske mig eller dig, men de kan… Læs mere
03. november 2020
LEDER Byplan Nyt 3, 2020

Partnerskaber er for alvor kommet på samfundets dagsordenen i de senere år, fordi løsningen af mange opgaver… Læs mere
27. maj 2020
Leder, Byplan Nyt 2, 2020

Den dag Mette Frederiksen lukkede landet ned, holdt jeg en gæsteforelæsning om den gode by for et hold kommende… Læs mere
28. april 2020
Indlæg på ByplanBlog af Jes Møler

Vi befinder os midt i – eller snarere i starten af – en kolossal krise, som primært er sundhedsmæssig og… Læs mere
28. april 2020
Dårlig byplanlægning forhindrer, at cyklen får vigtig rolle i den grønne omstilling.

Vi bygger for mange parcelhuse i Danmark, som gør… Læs mere
27. april 2020
Jeg ønsker mig et by- og boligministerium i 2019

Regeringen ser fejlagtigt ud til at tro, at markedet løser alle problemer på boligområdet… Læs mere
27. april 2020
Planloven skal bruges langt mere i den bæredygtige omstilling, skriver Jes Møller, formand for Dansk Byplanlaboratorium. Vi skal udlægge… Læs mere
23. april 2020
Leder, Byplan Nyt 1, 2020

Danskerne er et handelsfolk, der ofte sætter lighedstegn mellem butikker og byliv. Og det gælder på alle skalaer… Læs mere
23. april 2020
Leder, Byplan Nyt 4, 2019

Transport og mobilitet kan som få andre politiske temaer dele vandene. Vi ser det bl.a. i Norge i øjeblikket,… Læs mere
14. april 2020
Leder, Byplan Nyt 3, 2019

Boligpolitikken er vigtig. Den sætter rammerne for, hvor og hvordan vi alle sammen kan skaffe et godt hjem til… Læs mere
14. april 2020
Leder, Byplan Nyt 1, 2019

Landsplandirektivet ”Forslag til Fingerplan 2019” er i skrivende stund i høring.

Siden regionplanlægningen blev… Læs mere
07. juni 2019
Leder, Byplan Nyt 2, Juni 2019

Under valgkampen stod mange folketingspolitikere i kø for at fortælle, hvor grønne og klimabevidste de var… Læs mere
03. juni 2019
Leder fra Byplan Nyt 2, 2017

Jeg sidder midt i København og sveder, mens 1000-vis af unge fester i gaderne. Det forstyrrer mig lidt - og… Læs mere
12. december 2018
Leder i Byplan Nyt 4, 2018

Spørgsmålet faldt forleden, da jeg var til en større fødselsdagsfest. Det er ofte et af de allerførste… Læs mere
08. oktober 2018
Leder i Byplan Nyt 3, 2018

Byplanlægning er også politik. Sådan lyder vores omskrivning af det gamle ordsprog, der siger, at krige er for… Læs mere
13. juni 2018
Leder i Byplan Nyt 2, 2018

I maj måned nedsatte regeringen et Hovedstadsudvalg med deltagelse af hele 6 ministerier. Det er en rigtig god… Læs mere
10. april 2018
Leder i Byplan Nyt 1, 2018

Selvom debatten i øjeblikket næsten udelukkende handler om de udsatte boligområder, så er det faktisk… Læs mere
20. marts 2018
Kronik i Politiken 14. marts 2018 af Ellen Højgaard Jensen og Jes Møller

Fingerplanen for Københavns udvikling er 70 år gammel, men er som… Læs mere
13. december 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Resultatet af kommunalvalget betyder, at vi får en overvægt af røde borgmestre. Alligevel vil jeg påstå, at… Læs mere
22. november 2017
Leder fra Byplan Nyt 3, 2017

Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder er helt afgørende for, at vores byer kan skabe bykvalitet, gode… Læs mere
23. marts 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har udtalt at byfornyelsen bør afskaffes. Det var i… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 4, 2016

Planloven har stået for skud og der er blevet talt med meget store bogstaver. Jeg er glad for, at det hele… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 3, 2016

I år mødes vi til Byplanmødet under overskriften ”Byer under forvandling”. For sådan er det jo med byer – de… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2016

I en artikel her i bladet citerer professor Walter Unterrainer et japansk ordsprog: ”Fall seven times, stand… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 2, 2016 

Fortidens helte opdyrkede landet. I 1800-tallet foregik der en kæmpe forvandling af det danske landskab.… Læs mere