Netværk om det åbne land

Netværk om udfordringerne i planlægning af det åbne land.

Netværket om det åbne land har afholdt to møder i 2008. Her kan du læse mødematerialet og opsamlinger fra møderne.

Indhold
- Materiale om analyser og retningslinjer i det åbne land - fra netværksmøde #02.
- Materiale om at igangsætte kommuneplanlægningen for det åbne land fra netværksmøde #01.

Kommuneplan 2009 rummer en række nye opgaver i det åbne land.

Planlægningen i det åbne land bør ske helhedsorienteret, derfor støtter Plan09 dannelsen af et netværk om planlægningen i det åbne land.

Læs mere om hvordan netværksmøderne organiseres.

Netværksmøde #2: Analyser og retningslinier i det åbne land

Mange kommunerne planlægger at gennemføre landskabskarakteranalyser, som afløser for regionplanens gamle landskabsanalyser. Andre registrerer kulturmiljøer eller naturkvaliteten. Mødet i Viborg den 25. september 2008 fokuserede på, hvordan analyserne kan gennemføres og omsættes til retningslinier i det åbne land, og hvordan aktørerne kan inddrages undervejs.

Se programmet, deltagerliste, debatoplægget eller opsamlingen der giver et overblik over erfaringerne med landskabskaraktermetoden og oplevelsesværdikortlægning.

På mødet var der mulighed for at høre tre spændende oplæg fra Viborg, Ringsted og Morsø kommuner.

Netværksmøde #1: Kommuneplanen for det åbne land – et overblik

Opgaven med at planlægge for det åbne land betyder, at kommunerne skal have indarbejdet regionplanens retningslinier i kommuneplanen. Men hvilken rolle skal planlægningen af det åbne land spille? Netværksmødet gav et overblik over tre forskellige tilgange til planlægningen af det åbne land og blev afholdt i Odense den 23. juni 2008.
Læs program, deltagerliste, debatoplæg  eller opsamling for netværksmøde #01.

På netværksmødet var der mulighed for at høre:

• Gitte Ramshøj fra Aalborg Kommune fortælle om den grøn/blå struktur for det åbne land (pdf), der er et helhedsorienteret sektorindspil til kommuneplanlægningen

• Helle Lassen fra Hjørring Kommune beskrive, at natur, landskab og kulturarv (pdf) fremhæves som et særligt potentiale, som kommunen vil bruge til at skabe en skarp profil

• Mai-Britt Helle Jensen fortælle, at i Faaborg-Midtfyn Kommune sættes særligt fokus på de forudsætninger for at skabe en attraktiv kommune for bosætning, erhverv og turisme, som friluftsliv, natur og landskaber(pdf) rummer

• Jesper Kjærgård fra Niras Konsulenterne sammenfatte arbejdet med kommuneplanen i forhold til opgaven med at skrive retningslinier (pdf).

• Henning Mikkelsen og Lene Stenderup fra Odense Kommune beskrive henholdsvis udarbejdelsen af kommuneplanen i Odense(pdf) og opstartsarbejdet med planlægningen af det åbne land (pdf)

 

Skrevet af:

21.09.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania