Køge Kommune

Eksempelprojektet i Køge Kommune handlede om at afprøve metoder til at styrke sammenhængen mellem den fysiske og økonomiske planlægning. Det resulterede i udarbejdelsen af en boligpolitik i Køge Kommune.

Evaluering

Køge Kommune har afsluttet sit eksempelprojekt i oktober 2009 og projektet er evalueret. Klik dig videre til evalueringen med baggrund, metode og erfaring.


Her på siden finder du projektets materiale udarbejdet undervejs i forløbet.
Læs også hos Køge Kommune om arbejdet.

Boligpolitik for Køge Kommune (okt. 09)

Køge Byråd sendte i maj et forslag til boligpolitikken i høring, som i oktober 09 blev godkendt. Det er en boligpolitik med fokus på bæredygtige familieboliger i bred forstand.
Der er tre omdrejningspunkter:
  • Økonomisk i form af boligområder med blandede ejerformer, der muliggør et tilsvarende varieret prisniveau.
  • Socialt i form af boliger med varierende størrelse, således at alle familietyper - herunder familier under etablering og i opløsning - har mulighed for at finde en god bolig.
  • Miljømæssigt i form af sunde boliger forsynet med CO2-besparende installationer, byggematerialer mv.

Download boligpolitikken (pdf).

Scenarier for by- og befolkningsudvikling (sept. 09)

Som input til kommuneplanen har Køge Kommune arbejdet med tre alternative scenarier for byggeriet af nye boliger. Konsekvenserne og forskellene mellem de tre scenarier er belyst på dagpasnings-, skole-, ældre- og sundhedsområdet.

Den største udfordring var at omsætte de tørre tal til mere farverige og letforståelige grafer, som egnede sig til debat på et temamøde med Byrådet. Læs scenarierapport (pdf) og læs mere om metode og overvejelser ved scenariearbejdet.

Rapport om tilflyttere til nye boliger (maj 09)

Nu ligger rapporten om tilflytternes præferencer klar. Den er udarbejdet af SBi og har givet værdifuldt input til udarbejdelsen af boligpolitikken.
Læs mere om rapporten og dens tilblivelse.

Kvadratnet-analyse til at kvalificere boligpolitikken (okt. 08)

Køge Kommune har analyseret eksisterende og potentielle borgeres boligønsker. Metoden er Geomatics MOSAIC, der opdeler befolkning i forskellige arketyper, definerer deres præferencer og typiske valg. Læs om de overraskelser og resultater Køge Kommune blev mødt med i analysen og hvordan resultaterne får indflydelse på udformningen af kommunens boligpoltik.

Workshop i efterårsferien (okt. 08)

Efterårsferien 2008
Køge eksperimenterer med en workshop/udstilling, hvor børn og voksne kan udvikle fremtidens livsformer og boligtyper.

Særskilt boligpolitik udarbejdes (aug. 08)

Arbejdet med at integrere resultaterne af bolig- og befolkningsscenarierne i Kommuneplan 09 har ført til en beslutning om særskilt at udarbejde en boligpolitik for kommunen. Tidsplanen for kommuneplanen og boligpolitikken løber parallelt, men der bliver tale om to adskilte dokumenter. Begrundelsen for at vælge denne løsning er bl.a., at der i boligpolitikken er plads til mellemregninger og baggrundsoplysninger, som ellers vurderedes at give kommuneplanen en uhensigtsmæssig tyngde og balance. Beslutningen kan muligvis ændre lidt på rækkefølgen af resultaterne i formidlingsplanen, men forventes undervejs også at kunne bidrage til idéer og erfaringer med at udvikle en boligpolitik.

1. fase - rapporterne (juli 08)

Køge afsluttede første fase af eksempelprojektet i maj 2008. Det er sket med en rapport om byggeboligprogram, befolkningsprognoser og kapacitetsanalyser. Læs et kort resumé og klik dig videre til selve rapport.

Oplæg på Planlovsdagene 08 (marts 08)

Elisabeth Lihn Wolff fra Køge Kommune præsenterede sit arbejde hidtil på Planlovsdagene 2008. Elisabeth viste bl.a. konturer af de første resultater med to scenarier for antallet af nye boliger frem til 2019. Se slides fra oplægget her (pdf).

Kort om projektet (dec. 07)

 

Projektet gennemføres i samarbejde med SBI.

Kontaktperson hos Køge Kommune:
Udviklingsmedarbejder , tlf.5667 2202.

Projektet om scenarier for by- og befolkningsudvikling udvikler redskaber og metoder til brug i den kommunale planlægning. Redskaberne skal inspirere og bidrage til at styrke sammenhængen mellem den fysiske og økonomiske planlægning. Brugen af scenarier afprøves, og grænserne for kommuneplanens anvende- og rækkefølgebestemmelser undersøges. Analyser af tendenser inden for bosætning, boligpræferencer og befolkningsudvikling.
Læs hele projektplanen (pdf).

Læs hele formidlingsplanen (pdf).
Tilbage til overblik over alle eksempelprojekterne om Kommuneplan09.

Skrevet af:

01.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania