Aalborg Kommune

Aalborg satte den svære diskussion om byroller i kommuneplanen for den nye storkommune til debat

Evaluering

Plan09-eksempelprojektet i Aalborg Kommune er afsluttet og evalueret. De væsentligste erfaringer er opsamlet. Klik dig videre til evalueringen med metode og erfaringer.

Af de analyser Aalborg Kommune fik lavet, var det telefoninterview-undersøgelsen, der bidrog mest med ny viden om samspillet mellem kommunens byer. Dyk ned i erfaringerne og læs om hvorfor!

Overblik over projektets rapporter og materiale (maj 2009)

Byrolleprojektet i Aalborg Kommune nærmer sig sin afslutning, og alle produkter fra projektet er derfor samlet i én oversigt.

Den svære debat i byrådet

 

Den 24. november holdt byrådet i Aalborg Kommune temamøde om byroller, byudvikling og detailhandel. De foreløbige resultater af Plan09-projektet blev fremlagt til drøftelse. Dyk ned i reflektionerne fra byrådets temamøde.

Status for plan09-projektet i øvrigt er, at hovedrapporten er under færdiggørelse.

Allerede før rapportens færdiggørelse indgår konklusionerne i arbejdet med kommuneplan09 for Aalborg Kommune.

Områdebaseret bymønster præsenteres for politikerne

Plan09-projektet bæres nu ind i den politiske diskussion om kommuneplanens bymønster. I arbejdet med kommuneplanrevisionen har der vist sig at være flere faktorer med betydning for det fremtidige bymønster, end dem der indgår i Plan09-projektet. Først og fremmest klimaforandringerne og lavtliggende arealer. De enkelte byers rolle bliver i langt højere grad end hidtil styrende for byens udvikling (hvor det tidligere var byens indplacering i bymønsteret). Byernes roller beskrives, og der opstilles forslag til handlinger i den fysiske planlægning og forslag til indsatsområder på tværs af den kommunale forvaltning. Kommuneplanen bliver ikke styrende for andre forvaltningsområder, men kan forhåbentligt give inspiration og være øjenåbner ud over Teknik & Miljøforvaltningen.

Telefoninterviews giver mest "valuta for pengene"

 Analyserne giver på forskellig vis et meget velunderbygget grundlag for at diskutere og fastlægge et nyt bymønster og først og fremmest nye byroller. Hovedkonklusionerne indtil nu er:
  • at kommunen har fået mest "valuta for pengene" i telefoninterviewundersøgelsen.
  • at livsformsanalysen har leveret input til telefoninterviewundersøgelsen, men har ikke i sig selv givet så stort udbytte.
  • at telefoninterviewundersøgelsen viser, at Aalborg spiller en endnu mere dominerende rolle i samspillet mellem byerne end forventet.
  • at borgerne i flere byer faktisk slet ikke ønsker byvækst
  • at formidlingen til andre forvaltninger er meget vigtig. Ny viden fra projektet anvendes også i andre sammenhænge - fx i tilrettelæggelsen af borgerservice i kombination med bybussen

Rapporten finder du i materialeoversigten.

Byrapport - materiale fra første del af analysefasen

 Byrapporten, som du finder i materialeoversigten, giver en præsentation af hver eneste by. Den har dog været meget ressourcekrævende at udarbejde. Ud over en statistisk analyse er der også gennemført en besigtigelse af hver eneste by, med kvalitative vurderinger af bl.a. by- og bynære landskabskvaliteter. Ca 40 byer over 200 indbyggere – og så et bilag med knap så udførlige beskrivelser af andre 40 byer med under 200 indbyggere.

Præsentationen af de 80 byer vil mange år fremover være et opslagsværk der kan trækkes oplysninger fra i mange sammenhænge – ikke blot i forbindelse med den fysiske planlægning.Dyk ned i erfaringerne fra den første del af analysefasen.

Kort om projektet

Hals og Egense, på hver side i Limfjordens Kattegatindsejling. Egense har nu færre end 200 indbyggere og er derfor faldet for Danmarks Statistiks bydefinition. Kan naturkvaliteterne - og 5-minutters sejlturen til Hals' serviceudbud udnyttes anderledes? Projektet tager udgangspunkt i behovet for at udvikle et nyt byrollekoncept for den sammenlagte kommune.

Byrollekonceptet skal erstatte det tidligere bymønster i regionplanen. Udviklingen af et nyt byrollekoncept bygger videre på tidligere analyser af byernes erhvervs- og bosætningsprofiler, og introducerer samtidig en ny bylivsanalyse, som skal give et billede af hvordan borgerne bruger byernes tilbud. Derefter følger en dialogfase, hvor relevante aktører inddrages i udviklingen af de nye byroller.

Endelig arbejdes der med en række styringsredskaber, der bl.a. kan lægge linierne for byernes detailhandels-, kultur-, og servicestruktur. Læs mere om projektet. COWI er konsulent på opgaven.

Kontaktperson hos Aalborg Kommune: Civilingeniør tlf. 9931 2246

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania