Roskilde Kommune

Bæredygtig byudvikling og et godt bymiljø gør det nødvendigt at se på sammenhænge mellem byfortætning, kollektiv trafik, parkering og privat bilisme.

Evaluering

Plan09 projektet i Roskilde er nu afsluttet og evalueret. Klik dig videre til evalueringen med baggrund, metode og erfaringer.

Læs her på siden om projektets mange erfaringer og resultater.

 

Opsamling og anbefalinger

 

Hovedrapporten, som samler op på hele forløbet og desuden giver anbefalinger til lignende projekter, ligger nu færdig.

Plan09 projektet får en stor betydning for Kommuneplan 2009 og kommuneplanlægningen fremover. Læs hvilken afsmittende effekt projektet har fået på kommuneplanlægningen i Roskilde.

Det er vigtigt at overveje, hvornår det mest politisk ømtålelige skal vendes. I Plan09 projekt har forvaltningen i Roskilde skubbet den politiske drøftelse af parkering og parkeringshuse. Det betyder, at diskussionen om parkering skal afklares, før visionen om fortætning og en bedre kollektiv trafik kan lykkes. Du kan blivere klogere på den politisk proces i Roskilde ved læse her.

Analyse af busruter

Roskilde Kommune har udarbejdet en analyse af busruterne i Roskilde, passagepotentialet og en besigtigelse af bustraceerne. Konklusionen er lærerig: Enkle højfrekvente busruter og særlige perifere ruter - i stedet for mange ruter. Traceerne er nøje planlagt i samarbejde mellem kommunens, COWIs og Movias trafikplanlæggere.

 

Resultaterne af rapporten og forundersøgelsen viser, hvor mange flere passagerer der er potentiale for - også blot ved omlægning af ruterne.

Analyserne og arbejdsprocessen har taget længere tid og flere ressourcer end Roskilde Kommune havde regnet med. Desuden viser analyserne, at der kan være problemer med at lave højfrekvente buslinjer eller føre letbaner gennem bykernen.

Byarkitektonisk analyse

COWI har udarbejdet en rumlig analyse af muligheder for fortætning og omdannelse på de udvalgte arealer.

 

Rummeligheder er listet op, og illustrationerne er androgyne for at få et sagligt grundlag for borgere og politikere at vurdere mulighederne ud fra. Se hvordan du kan fremstille en enkel byarkitektonisk analyse.
Dele af den byarkitektoniske analyse har været brugt ved offentligt borgermøde. Du kan se opsamlingen fra borgermødet her.

Unge i Roskilde arbejder med fortætning

Roskilde Kommune har udarbejdet et oplæg til et AT forløb på Roskilde Gymnasium for at få de unge i kommunen til at drøfte fortætning.

 

Lærerne har taget godt mod udfordringen og gjort meget for at formidle problemstillingerne ved fortætning til eleverne. Eleverne har været meget engageret og udsigten til at kunne få indflydelse på fremtiden har givet dem mod på opgaven. Du kan se opsamlingen på nogle af besvarelserne.

Analyse af 8 byers kollektive trafik

Roksilde Kommune har som opstart på deres projekt om byfortætning og kollektiv trafik indsamlet erfaringer fra 8 byer. De enkelte cases er sammenlignelige med Roskilde i forhold til størrelse, projekttype, bystruktur og kontekst. Find inspiration i erfaringsopsamlingen.

Kort om projektet

 

Fremtidens byudvikling i Roskilde skal ske i form af fortætning af den allerede eksisterende by. For at skabe en bæredygtig byudvikling og et godt bymiljø bliver det nødvendigt at se på sammenhænge mellem byfortætning, kollektiv trafik, parkering og privat bilisme.

Eksempelprojektet skal analysere, hvor og hvordan fortætning kan foregå i Roskilde, når byplanlægningen ses i sammenhæng med udbygningen af den kollektive trafik. Du kan læse projektbeskrivelsen her. Opgaven løses i samarbejde med COWI.

Kontaktperson hos Roskilde Kommune: tlf: 4631 3549

Skrevet af:

09.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania