Jammerbugt Kommune

Projekt "Åben land på dagsordenen" i Jammerbugt Kommune 2006-07 er nu afsluttet. Her finder du materialet om projektet.


Målet med eksempelprojektet var at øge politikernes vidensniveau ifht. den egnskarakteristiske natur, landskaber og kulturmiljøer, så de blev bedre rustet til at varetage interesseafvejninger i det åbne land, udstikke overordnede pejlelinier i planstrategier og træffe beslutninger om, hvordan det åbne land indarbejdes i kommuneplanen. Dansk Naturfredningsforening (DN) og LandboNord leverede faglige input til de tre workshops.
Projektets aktiviteter bestod bl.a. af:

  • En offentlig fremlagt "køreplan" for planstrategiprocessen.
  • En kortlægning der på baggrund af regionplan, §3-områder osv. skaber et politisk overblik over de væsentligste natur- og miljøkvaliteter i Jammerbugt Kommune.
  • Gennemførelse af tre workshops "ude i marken" med deltagelse af lokalpolitikere, embedsmænd og repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og LandboNord.
  • Et byrådsseminar om det åbne land i planstrategien.
  • Udarbejdelse af planstrategi, offentlig debat osv.

Download en printvenlig opsamling af eksempelprojektet (fra publikationen "Plankultur i udvikling")

Jammerbugt Kommune udarbejdede en "avis", der klædte politikerne på til en diskussion på de tre workshops og gav dem et overblik over det åbne land i Jammerbugt Kommune. Avisen er  inspirerende med materiale med oversigtskort, små artikler og billeder. Den henvender sig til alle projektets involverede.

 

Læs projektplan Jammerbugt Kommune.

Læs køreplan  Jammerbugt Kommune eller søg på  Jammerbugt Kommunes hjemmeside efter planstrategiens videre skæbne.
Læs kommunens egen evaluering.
Gå direkte til planstrategi 07, der er sendt i høring i juni 07.
Gå direkte til statusnotatet fra Jammerbugt Kommune, juni 07, hvor du bl.a. kan se programmet for hver enkelt bustur og pressens dækning af begivenhederne.
Læs også den pressemeddelelse Jammerbugt Kommune har udsendt den 15.6.07. 
Klik dig videre til 'øvrigt materiale' fra eksempelprojektet i Jammerbugt Kommune.
Plan09-kontaktperson: 

Worskhops midt i herlighederne!

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

 

Plan09
Sekretariatet
Haraldsgade 53
2100 København Ø
tlf. 72 54 47 81
Plan09@blst.dk

Skrevet af:

04.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania