Status - Jammerbugt

Dorte Ringgard fra Jammerbugt Kommune giver her en foreløbig status på eksempelprojektet efter de tre planlagte busture i Jammerbugt Kommune er vel overstået.

 

Projektet "Åbent land på dagsordnen" har i det forløbne forår sat det åbne land på den politiske dagsorden gennem et holdningsdannende projektforløb med workshops og debatseminar.
Projektets hovedformål var at øge den generelle viden om natur og kulturmiljøer i Jammerbugt Kommune blandt både politikere og embedsmænd. Meget kompetente konsulenter med speciale indenfor emnerne natur og kulturmiljøer havde planlagt de tre busture, hvorigennem det meste af kommunen blev besøgt.
Gå her direkte til programmet for de tre busture eller kontaktoplysningerne.

Om busturene

Bussen fungerede som rullende foredragssal og guiderne skiftedes til at fortælle om turrelevante emner. Turene var dels undervisning og dels feltekskursion, der gav alle mulighed for at tilegne sig ny viden. Guiderne lagde også op til meget konkrete diskussioner undervejs. Eksempelvis blev der spurgt efter politiske holdninger til fredningsfornyelser, artsbeskyttelse og store naturgenopretningsprojekter. Denne type spørgsmål var helt nye for kommunalpolitikerne, og mange var forsigtige med at svare.

Stor gennemslagskraft

Ca. 2/3 af Jammerbugt Kommunes politikere og mange embedsmænd fra Teknik- og Miljøforvaltningen har deltaget i projektet, og har fået virkeligt stort udbytte. Alle deltagere er enige om, at de i høj grad har forøget deres viden om den natur og de kulturmiljøer Jammerbugt Kommune. Mange har for første gang været hele vejen rundt i kommunen, og fået en fornemmelse af de meget varierede landskaber, natur og kulturmiljøer. Andre har fået helt nyt syn på steder de har haft kendskab til i forvejen.

Tiltænkt effekt lykkedes

På det efterfølgende seminar hvor de mange diskussioner blev taget op igen, var langt flere politikere klar til at ytre sig. Det var tydeligt at mærke, at de mange indtryk havde sat spor. Mange udtrykte overraskelse over størrelsen på den nye naturforvaltningsopgave, men samtidig stort engagement til at få den løst bedst muligt.

Positiv sideeffekt

Projektets form; busturene, undervisningen og debatterne, fik meget god kritik fra de deltagende. Der var enighed om, at forøget viden om kommunens natur og kulturmæssige indhold øger bevidstheden og stoltheden, ved det sted man bor. Mange af turenes deltagere har allerede taget familie og venner hen til steder besøgt på turen og fortalt historien derom. På mange måder er alle deltagere nu uddannet ambassadører for Jammerbugt Kommune, der formidler de gode historier videre og medvirker til at forøge den viden hos andre. Endnu flere politikere og embedsmænd har gennem projektet fået et billede af naturforvaltningsopgavens omfang, men samtidig holdninger til nødvendige opgaver, store visioner og nye former for samarbejder mellem alle det åbne lands interessenter.

Programmet for busturene

Forløbet begyndte og sluttede med udarbejdelsen af skriftligt materiale. Indledningsvis blev "Jammerbugt avisen" udarbejdet, der klædte politikerne på til en diskussion på de tre workshops og gav dem et overblik over det åbne land i Jammerbugt Kommune. Avisen er et stykke inspirerende materiale med oversigtskort, små artikler og billeder. Den henvender sig til alle projektets involverede.

Læs avisen  her

Afslutningsvis er der udarbejdet referater fra de tre workshops og af det afsluttende seminar. Referaterne kan hentes som pdf'er herunder.

Se referat af lavlandsturen

Se referat af højlandsturen

Se referat af kystturen

Se referat af det efterfølgende seminar.

Her finder du planstrategien.

Pressen dækkede begivenhederne

Nordjyske - artikel og web udgaven

Åbybro-bladet - Åbybro

Sydvestvendsyssel - artikel

Kontakt

 eller

Natur og Miljø team
Jammerbugt Kommune
Tlf. 72577893

 

Plan09-kontaktperson: Svend Erik Rolandsen

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

 

Plan09
Sekretariatet
Haraldsgade 53
2100 København Ø
tlf. 72 54 47 81
Plan09@blst.dk

Skrevet af:

25.10.07

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania