Inddragelse af politikere i Kommuneplan 2009

I de fleste danske kommuner inddrages politikerne i kommuneplanarbejdet ved at afholde et eller flere temamøder i det ansvarlige udvalg. Bliv inspireret af to kommuner, der har valgt at gøre det lidt anderledes.

 

 

Boder og prioriteringscollager i Halsnæs Kommune

I Halsnæs Kommune blev der afholdt et 3 timers arrangement den 28. maj for Halsnæs Byråd. Hovedparten af byrådet, 18 ud af 24 politikere, drøftede retningen for den fremtidige planlægning i Halsnæs. Se invitationen til politikerne her .

Første halvdel af mødet bestod af tre oplæg om emnerne trafik, detailhandel og det åbne land. I den anden halvdel af mødet fik politikerne mulighed for at besøge 6 forskellige boder/udstillinger om temaerne trafik, sundhed, åben land, erhverv, kultur og byudvikling, således at politikerne blev guidet på en visuel rejse gennem kommuneplanens temaer og dilemmaer.
I hver bod skulle politikerne prioritere mellem forskellige scenarier og billedecollager ved at placere henholdsvis tre minusser og tre plusser. Placeringen af plusser og minusser gav en række diskussioner og drøftelser politikerne imellem, som forvaltningen noterede undervejs. Efter rundturen blev der holdt en fælles kort opsamling ved hver enkelt bod. Den fælles opsamling gav mulighed for at politikerne kunne uddybe deres udsagn og dermed kvalificere plusserne og minusserne. Da det indimellem var svært for forvaltningen at få bemærkninger til forskellige prioriteringer undervejs. Stemningen til mødet var meget positiv og forvaltningen har efterfølgende fået stor ros for mødeformen.

 

Open Space i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune inddrager deres politikere i kommuneplanarbejdet ved hjælp af Open Space arrangementer. I planstrategiarbejdet havde Hillerød Kommune stor succes med denne mødeform. 
Det første arrangement var tilrettelagt som en form for markedsplads med boder, hvor politikerne havde mulighed for at få information om en række temaer, samt give deres mening til kende. Umiddelbart havde politikere forbehold over for at skulle drøfte kommuneplanarbejdet i Open Space uden først at have drøftet emnerne internt i de politiske grupper. Men efter arrangementet var politikerne meget begejstret for mødeformen, og erfaringen viste, at de fik større ejerskab til planen, samt blev meget engageret i det videre forløb.

Skrevet af:

10.07.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania