Plankultur

Dyk godt og grundigt ned i begrebet plankultur. Forvent at få konkrete ideer, afprøvede metoder og inspiration til at komme videre selv.

Indhold

Proaktiv ledelse af plankultur

 

Planledere og planchefer ligger inde med nøglen til en forandring. Forandring med mål om at skabe endnu bedre og mere skarp planlægning i øjenhøjde med aftagerne. Flere planafdelinger eksperimenterer, men mange er tilbøjelige til at gøre ”som vi plejer”.

Få inspiration til at flytte kulturen i Proaktiv ledelse af plankultur

To kommunale eksempler på udvikling af en plankultur 

Roskilde Kommune
To eftermiddage til at udfordre dogmer om god planlægning for at kvalificere kommunens planlægning. Læs om processen og dens indflydelse på arbejdet i planafsnittet.

Vejen Kommune
Tre afdelinger udarbejder kommunens strategiske og fysiske planlægning, ofte med forskellig tilgange. Læs om hvordan grobunden for EN helt ny FÆLLES plankultur i kommunen er skabt.

Metoder til udvikling af plankultur

Tjek om ikke nogle af de arbejdsmetoder Plan09 har lanceret eller eksempler fra kommunerne, er 'lige til højrebenet' i din kommune, fx

Samspil mellem planlæggere og politikere

Plan09 har også rettet opmærksomheden på samspillet mellem planlæggere og politikere. Læs bl.a om politikernes holdninger til planlæggernes arbejde og til kommuneplanen og om det gode samspil -  set fra politikernes side.  

De unge planlæggere

Redaktionen med De unge planlæggere reflekterede i 2008-09 over den plankultur de er havnet i, og som de ikke altid fandt logisk eller optimal. Vær klar til at lytte efter anderledes meninger end de gængse (indforståede?) i plankulturen.

3 x P: Plankultur, Plan09 & Planchefernes årsmøde

Forening for danske planchefer holdt årsmøde den 21. november 2008. Plan09 havde sammensat tre timers program om plankultur, rekruttering, konkrete eksempler og ledelse.

Udvikling af plankultur

Forudsætninger for at udvikle sin plankultur er enkle, bl.a.:

  • Planchefen skal give sin fulde støtte og medvirke aktivt.
  • En begrundelse for eller en erkendelsen af, at en udvikling vil gøre hverdagen bedre og lettere.
  • At tiden til udviklingen prioriteres, men også tiden til at øve sig på den nye måde at gøre tingene på.
  • At udviklingen er realistisk i forhold til det eksisterende, der skal erstattes.

Udvikling af hvilken som helst kultur - og dermed også plankulturer -, kræver vilje og mod på det nye, der vil ske. Anbefalingen lyder derfor: Slå ikke større brød op end I er parate til. Flere små skridt på vejen er bedre end et stort, der alligevel ikke føres ud i livet.

Definition på plankultur:

Plankultur er et fælles sæt af handlinger, værdier, regler, normer og metoder som en gruppe mennesker tager afsæt i, når de arbejder, løser opgaver og træffer beslutninger.  

Eksempelprojektet i Vejen har brugt organisationsteoretikeren Schein til blive klogere på, hvilke elementer danner en kultur:
Det er både de konkrete opgaver, men også måden man går til dem på.

Læs også Plan09s artikel: "Og plankultur er ..." i ByplanNYT, december 2007.

Værdier og normer er karakteriseret ved det usagte - måden man gør noget på et bestemt sted. Fx
Er det ok at ringe privat fra kontoret
Går man i shorts på en varm sommerdag
Skriver vi 'KH' eller 'Med venlig hilsen' i mails til hinanden. En værdi kan også være mere håndfast og nedfældet på papir i form af ord som:
'Respekt for hiandens fagligheder' eller som landets nok mest velkendte værdi: 'Rettidig omhu' (Mærsk).

Værdier er sjældent meget værd med mindre de er ægte og tro mod den faktisk måde kulturen er på i organisationen. Man kan naturligvis godt indføre en ny værdi, men så skal den indarbejdes og have tid til at bundfælde sig.

Plan09s eksempelprojekt om digitale kommuneplaner

Skrevet af:

02.12.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania