Børn til debatmøde om planstrategien

Borgermøde og debatarrangementer i kommunalt regi har ofte svært ved at tiltrække et bredt spektrum af kommunens borgere. Det er svært at mobilisere blandt andet børnefamilierne.


Københavns kommune forsøgte at gøre det nemmere for de københavnske forældre at deltage i debatmødet om planstrategien, børnene var nemlig også inviteret med. Kommunen havde arrangeret en børneworkshop med titlen ”Hvis jeg var borgmester” for børn helt ned til tre år. Workshoppen havde to formål: Dels havde børnene mulighed for at give deres bud på byudviklingen i København, dels kunne forældrene, mens børnene legede borgmestre, deltage i et debatmøde.

Børnene lavede tegninger til et stort kort over København.
(Foto: Københavns Kommune) 

Børnene og deres forældre var inviteret til kl. 17, så forældre og børn have en time sammen på børneworkshoppen inden forældrene skulle i festsalen til overborgmesterens velkomsttale. Arrangementet sluttede kl. 20.30, så det var en lang dag for de københavnske børn, der havde været med deres forældre debatmøde. Mon ikke et par barnemaver har rumlet lidt af slut, da menuen ’kun’ stod på sodavand, kakaomælk og frugt.
Københavns Kommunes initiativ illustrerer behovet for nytænkning indenfor borgerinddragelse for at tiltrække de borgere, der normalt ikke deltager. Men eksemplet illustrerer også, at det er svært at kombinere de traditionelle rammer for borgermøder med nytænkende ideer som børneworkshop: Et arrangement, der strækker sig fra 17-20:30 uden mad er fx ikke børnevenligt nok. Dilemmaet er at skabe rammer, der både er i børnehøjde og ’voksenhøjde’. Hvordan gør man det?

Skrevet af:

10.07.09

Til toppen Print Send til en ven
Miljøministeriet Realdania